Dit zijn het beste soort vragen voor in jouw MTO vragenlijst

By
2 Minutes Read

In een tijdperk waarin verandering de enige constante is, is het cruciaal voor organisaties om niet alleen de huidige tevredenheid en welzijn van hun werknemers te peilen, maar ook vooruit te kijken en te anticiperen op toekomstige behoeften en uitdagingen. Dit brengt ons bij de kunst van het opstellen van vragen voor een medewerkerstevredenheidsonderzoek, specifiek door de lens van de 'Forward Thinking Methode'. 

Forward Thinking als methode moedigt ons aan om voorbij het heden en het verleden te kijken. Het richt zich op de mogelijkheden van wat zou kunnen zijn, in plaats van wat is geweest. Dit perspectief is niet alleen positiever, maar het stimuleert ook creativiteit en innovatie onder medewerkers, wat cruciaal is voor de groei en ontwikkeling van elke organisatie.

De valkuilen van Backward Thinking

Traditioneel hebben veel organisaties zich gericht op Backward Thinking benaderingen, waarbij vragen vaak gericht zijn op het evalueren van eerdere ervaringen en resultaten. Dit kan leiden tot een focus op negatieve aspecten en kan een opeenstapeling van negatieve sentimenten veroorzaken. Sterker nog, door Backward Thinking vragen te stellen zullen er vooral veel meningen worden gedeeld in plaats van oplossingen en ideeën. Het is een natuurlijke neiging van het brein om zich op het verleden te richten, maar dit kan innovatie en positieve verandering belemmeren. De groep reageert vanuit weerstand.

De kracht van Forward Thinking

Forward Thinking daarentegen is toekomstgericht en activeert de meer creatieve delen van het brein. Het resulteert in positievere en meer constructieve feedback. Door vragen te stellen die gericht zijn op toekomstige oplossingen en mogelijkheden, faciliteren we een dialoog die niet alleen individuele meningen naar voren brengt maar ook groepsoplossingen promoot.

Voorbeeld vragen medewerkerstevredenheidsonderzoek

Laten we eens kijken naar enkele praktische voorbeelden van hoe we Backward Thinking vragen kunnen transformeren naar Forward Thinking vragenlijsten:

- Backward Thinking: “Terugkijkend op het project, wat vond jij van …?”
- Forward Thinking: “Op welke manier denk jij dat we in de toekomst een project moeten inrichten?”

- Backward Thinking: “Laten we even evalueren. Wat ging er mis bij situatie x?”
- Forward Thinking: “Welk idee heb jij om het een succes te maken?”

- Backward Thinking: “Dit hebben we al een aantal keer geprobeerd en het werkt niet.”
- Forward Thinking: “Hoe zou het wel kunnen werken?”

- Backward Thinking: “Zo doen we het hier, al jaren.”
- Forward Thinking: “Wat kunnen we doen om mee te gaan met veranderingen om ons heen?”

Van vragenlijst naar dialoog

Het is ook belangrijk om het concept van een 'vragenlijst' en 'enquête' te heroverwegen. Een vragenlijst suggereert een eenrichtingscommunicatie van zender naar ontvanger, terwijl we streven naar een dialoog. Een dialoog impliceert wederkerigheid en samenwerking, een uitwisseling van ideeën en perspectieven die de basis vormt voor echte vooruitgang en innovatie.

Conclusie

Het opstellen van vragen voor een werknemersdialoog vereist een zorgvuldige overweging van de impact die deze vragen zullen hebben. Door de Forward Thinking Methode te adopteren, kunnen organisaties een omgeving creëren waarin werknemers zich geïnspireerd voelen om vooruit te kijken en bij te dragen aan de toekomstige richting en succes van het bedrijf. Laten we dus de dialoog aangaan, niet alleen om te begrijpen waar we nu staan, maar om samen te dromen en te bouwen aan wat nog mogelijk is.

Waardevolle inzichten?

Als afsluiting een oproep tot actie van Team LetsOpp: Vond je deze inzichten waardevol? Deel ze dan met collega’s of kennissen in je netwerk.  Stuur ons een berichtje of check onze demo’s, dat vinden we ook leuk!

 
Picture of Esther Duijts

Esther Duijts

Esther is specialist in groepsdynamica en sterk in observatie, analyse en communicatie binnen en buiten organisaties. Zij richt zich op het analyseren en verbeteren van de interacties en prestaties binnen groepen of teams. Bij LetsOpp combineert zij haar kennis en ruime praktijkervaring met groepen in haar rol als manager en trainer.

Author