Privacy Statement

Jouw persoonlijke data zijn het beschermen waard. Hoe gaat LetsOpp daarmee om?


Toepassing

De Opp app kan gebruikt worden op twee soorten devices: smartphone of tablet. Deze wordt gedownload uit de gebruikelijke appstores (IOS en Android).

Welke persoonsgegevens zijn er nodig om met de app te werken?

Er zijn geen persoonsgegevens nodig om met de Opp App te werken. Door de app te downloaden in de appstores en een organisatie-specifieke code (oppcode) in te voeren is de app verbonden met het control panel, dat in beheer van de organisatie is. In wezen is het device dus verbonden met het controlpanel van de organisatie en niet de persoon. De deelnemer ontvangt een organisatie-specifieke code en geen unieke individuele code. Dus deelnemers zijn niet herleidbaar via de Opp-code.

Credentials in de appstore worden niet opgeslagen. LetsOpp, en hiermee ook de opdrachtgever / organisatie, heeft geen toegang tot de gegevens uit de appstores. D.w.z. er is geen inzicht in de gegevens van de personen die de app gedownload hebben. Doordat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen zijn de gegevens anoniem en niet terug te leiden naar een persoon. Deelnemers worden er door de opdrachtgever regelmatig expliciet op gewezen om geen persoonsgegevens in te vullen, niet van de deelnemer zelf en niet van anderen. 

Hoe kan het dat de App anoniem is?

Er zijn geen persoonsgegevens nodig om met de Opp app te werken. Door de app te downloaden in de appstores en een organisatie-specifieke code (oppcode) in te voeren is de app verbonden met het veilige control panel, dat in beheer van de organisatie is. In wezen is het device dus verbonden met het controlpanel van de organisatie en niet de persoon. Credentials in de appstore worden niet opgeslagen. LetsOpp, en hiermee ook de opdrachtgever / organisatie, heeft geen toegang tot de gegevens uit de appstores. D.w.z. er is geen inzicht in de gegevens van de personen die de app gedownload hebben. Doordat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen zijn de gegevens anoniem en niet terug te leiden naar een persoon.

Ons controlpanel is beveiligd via een https-verbinding. Dit garandeert de beveiligde verbinding tussen de server en ons controlpanel.

Wat is het ID-nummer dat de Opp App vastlegt?

Dit is een random nummer, door ons systeem gegenereerd, dat wordt gekoppeld aan het device waarop de app gedownload is. Alle input bij de online dialogen in de app vanaf die device, hangt onder hetzelfde ID-nummer. Dit betekent dat we wel analyses kunnen draaien o.b.v. ID-nummers (dus data uit meerdere dialogen kunnen tot ID-nummer gespecificeerd en gekoppeld worden), maar dat we niet weten welke device of persoon achter dit ID-nummer zit. Dit ID-nummer wordt door het controlpanel toegewezen aan het device.

Alleen het ID-nummer is ‘zichtbaar’ in het controlpanel. Wat wordt vastgelegd wat onzichtbaar is? LetsOpp registreert het type device (Android of Apple telefoon of tablet) om hiermee technische analyses te kunnen maken voor de verdere ontwikkeling van de app.

Worden er via de app ‘cookies’ geplaatst op de device van de deelnemer?

Nee, het ID-nummer wordt opgeslagen op telefoon zelf. 

Waar wordt de data opgeslagen? 

De opgehaalde data (antwoorden op vragen en ideeën) wordt opgeslagen op een Rackspace server in Londen / Europa. Deze voldoet aan de AVG regelgeving.

Wie is eigenaar van de opgeslagen data in oppcontrol.com?

De data die is opgeslagen in oppcontrol.com zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft met de aanschaf van de licentie, het gebruiksrecht van de software gekocht die nodig is om gebruik te kunnen maken van de app. Uiteraard heeft iedere deelnemer wel recht om zijn/haar ingegeven antwoorden in te zien, te veranderen of te verwijderen. 

Hoe herleidbaar zijn de antwoorden en ideeën van de individuele deelnemer?

De individuele deelnemer voert zijn / haar ideeën en antwoorden in, en heeft daarna inzicht in wat de rest van de groep heeft ingevuld. Afhankelijk van hoe gedetailleerd de vragen zijn en hoe groot de groep is die participeert, kan er wellicht beredeneerd worden wie de antwoorden gegeven zou kunnen hebben.  Ons advies is dan ook om zorgvuldig om te gaan met dergelijke vragen en zo min mogelijk te profileren en zo (in)directe persoonsgegevens te vermijden. Ook wordt de deelnemer expliciet uitgelegd in het privacy statement om niet zijn eigen persoonsgegevens in te voeren. 

Het recht op inzien, veranderen & verwijderen van persoonlijke data.

Iedere deelnemer heeft uiteraard het recht om zijn/haar antwoorden in te zien, te laten verwijderen, of te wijzigen. Hiertoe heeft LetsOpp een protocol en werkafspraken gemaakt met de opdrachtgever.

AVG en JOUW KLANTGEGEVENS

Als je op onze contactpagina je contactgegevens invult, dan laat je je naam, telefoonnummer en email-adres achter. Deze gegevens gebruiken we om met je in contact te komen over je vraag(stuk), je onze nieuwsbrief en informatie te sturen en contact te kunnen onderhouden als we voor je aan de slag gaan. Onderin onze email staat de mogelijkheid om je uit onze mailinglijst te halen. En als we ook de andere contactgegevens van je moeten verwijderen, geef dan ons even een seintje, dan doen we dat! En uiteraard zullen we jouw contactgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan contact tussen LetsOpp en jou, en zullen we deze niet delen met derden. 

Privacy-statement

Deze app faciliteert in opdracht van uw organisatie een ‘anonieme’ dialoog op een gestructureerde en geregisseerde manier. Het proces is er op gericht om van individuele ideeën te komen tot collectieve behoeften en voorstellen. Andere deelnemers zien niet uw letterlijke input. Hier zit altijd een filter tussen, waardoor alleen de respons van de groep en niet van individuele deelnemers is te zien. Daardoor worden deelnemers niet beïnvloed door andere deelnemers en wordt voorkomen dat enkele individuen met een zeer uitgesproken mening de dialoog overstemmen.

Wij verzoeken u met klem om geen persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers en andere tot personen herleidbare informatie via deze app te delen, danwel als moderator te vragen aan deelnemers. Deze gegevens worden door de redactie verwijderd.

Uw ideeën en meningen worden bewaard. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot u als een persoon. De verzamelde ideeën van alle deelnemers, gebruikt uw organisatie om betere beslissingen te nemen.

Via de app heeft u te allen tijde inzicht in de door u ingevoerde gegevens. Uw organisatie houdt zich het recht voor om gegevens die verwijzen naar een persoon te verwijderen. Deze gegevens zijn vervolgens ook niet meer terug te zien via de app op uw eigen device.

In het kader van de wet persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiertoe contact opnemen met uw organisatie.

LetsOpp heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy, en de integriteit en vertrouwelijkheid van de door u ingegeven data te beschermen, waardoor de fundamentele rechten van de datasubjecten voldoende beschermd zijn. Dit is door een externe partij vastgesteld tijdens een AVG-audit.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen via onderstaande button.

Let's Make Life Easier

Wil je meer weten?