Trainingen

Nieuwe kennis, inzichten en oefeningen in de praktijk

LetsOpp heeft de Forward Thinking Methode ontwikkeld, op basis van inzichten uit de vakgebieden Groepsdynamica en gedragswetenschap. Deze methode helpt om met een groep in beweging te komen naar de gewenste toekomst. We geven met ons Train-de-Trainer programma de leiders van groepen en teams de kennis en handvatten om dit effectief zelf te kunnen doen. In het Train-de-Trainer programma doorlopen we de 3 poorten die nodig zijn om met een groep in beweging te komen. Managers krijgen zo de kennis en vaardigheden om het direct toe te kunnen passen in teammomenten met de groep.


Effectief en gericht op de praktijk. De Forward Thinking methode is een beweging van een belemmerende naar een inspirerende groepsdynamiek.
Ervaren trainers met kennis over groepsdynamieken en hoe te bewegen van een belemmerende dynamiek naar een inspirerende dynamiek.
Lesmateriaal voor de trainingen, samen kennis nemen van de groepsdynamica en koppelen aan de praktijk.

We leren jou hoe je een groep in beweging krijgt

Soms kom je simpelweg niet verder met je team of groep, maar kun je er je vinger niet op leggen. Of je weet wel waar het hem in zit, maar krijg je het patroon niet doorbroken. Met korte teaminterventies kunnen wij het je helpen vlottrekken, door de groepspatronen direct bespreekbaar te maken met het team. In veiligheid, en met objectieve blik bespreken we de groepspatronen die we zien. Dit opent het gesprek om als team een nieuw toekomstperspectief te gaan formuleren en valkuilen te herkennen. In onze trainingen starten we met kennisoverdracht over groepen. De inhoud van het boek ‘Wat gebeurt hier nu eigenlijk?’ is de rode draad.Direct brengen we de nieuwe stof in de praktijk, omdat de groep zelf in het moment wordt geconfronteerd met nieuwe inzichten. Leren komt met inzicht en met doen. Daarom zijn onze trainingen altijd een combinatie van kennis, inzicht, praktische oefeningen en samen ervaren.

Gegarandeerd succes

Individueel, cognitief leren is nodig om je als mens en professional te kunnen ontwikkelen. Organisaties doen er goed aan verder te kijken dan wat de optelsom van individuele competenties of ‘kleuren’ brengt.

Want stappen wij eenmaal als individu in een groep, dan verandert ons gedrag. Bij LetsOpp richten wij ons daarom op groepsleren: wat is het gedrag van de groep als geheel? En welke stimulerende of juist belemmerende groepspatronen zijn daar te ontdekken?

Wij benaderen de team- of organisatiedynamiek vanuit een ‘hoger’ perspectief, we kijken naar het geheel. Die grotere dynamiek kan namelijk veel vertellen over de potentie en het succes. Wat je nodig hebt is voldoende inzicht om de teamdynamiek op de juiste manier te stimuleren.

Wil je meer weten?

BROCHURE

Trainingen Train-de-Trainer

Voor een duurzame inzet