LetsOpp

Create the future

with the people around you.

Collectieve intelligentie en idee-ontwikkeling voor organisaties


Een slimme manier om de intelligentie van uw mensen te benutten

 

Aan de slag met je interne of externe belanghebbenden?

Medewerkers, burgers, bewoners, klanten of afvaardigingen van belangengroeperingen?

Je wilt verder komen dan alleen om kunnen gaan met hun individuele belangen en meningen.

Je wilt tot toekomstgerichte gedragen oplossingen komen!

 

Start 

Digitale dialoog met de Opp app

Organisaties met wie we al co-creëren.
En daar zijn we best trots op!


Digitale dialoog van Dura VermeerDigitale dialoog van Hogeschool van AmsterdamDigitale dialoog van Gemeente RotterdamDigitale dialoog van Woonpartners Midden Holland

Aan de slag met je interne of externe belanghebbenden?

Zet je medewerkers, klanten, inwoners, cliënten, studenten etc. in het middelpunt!

Groepsdynamica

 

Begeleiding nodig?
Trainingen / Masterclasses?
Tools en werkvormen?

Echte betrokkenheid van medewerkers

Aanpak van verzuim en werkdruk

Vergroten van productiviteit

Next level MTO 2.0 met effect 

Bottom-up idee-ontwikkeling 

Rendement OR/MR 

Omgaan met de loud minority

Bewonersparticipatie en de omgevingswet

Sociale cohesie in de wijk

Zorgverbeteringen met patiënten

Innovatie en co-creatie met betrokkenen

Dialoog en strategie met stakeholders

Studenttevredenheid- en participatie

LetsOpp People Smiling

Hoe kunnen wij helpen?

Bij LetsOpp begrijpen we jouw uitdaging. Vaak heb je al meerdere middelen en experts ingezet om tot verandering te komen maar bleek het effect minimaal. Wij helpen je dan ook niet met oude wijn in nieuwe zakken. Wij helpen jou, om met je groep betrokkenen, tot eigen oplossingen en ideeën te komen door de 6 dynamieken van idee-ontwikkeling toe te passen vanuit de wetenschap die we Groepsdynamica noemen. In die wetenschap is al langer bekend dat wanneer je mensen betrokken wilt krijgen, je ze onderdeel moet laten worden van de oplossingen voor gedeelde problemen. Je maakt je betrokkenen dus onderdeel van de oplossingsrichting. Zo kom je tot duurzame verandering en oplossingen door de denkkracht van je betrokkenen te gebruiken!

 

College

COLLEGES

Wil jij in een dagdeel bijgepraat worden in Groepsdynamica en zo meer inzicht krijgen in groepsgedrag en -beïnvloeding? Werk je met medewerkers, burgers of andere groepen en vraag je je af hoe je ze betrokken kunt krijgen en houden? Volg dan ons open college hierover.

 

Masterclass 

MASTERCLASSES

Effectief gebruik maken van de dynamiek van medewerkers, burgers, bewoners, klanten of afvaardigingen van belangengroeperingen? Je wilt verder komen dan alleen om kunnen gaan met hun individuele belangen en meningen. Je wilt tot toekomstgerichte gedragen oplossingen komen. In de masterclass gaan we er diep op in zodat je team handvatten en inzicht krijgt!

 

Trainingen

TRAININGEN

Aan de slag! In de trainingen krijg je voldoende kennis om inzicht te hebben in de groepsdynamica maar ga je vooral ook aan de slag! Je leert werken met de groep, wordt je bewust van groepsbeïnvloeding en krijgt handvatten om adequaat met je groep aan het werk te gaan.

 

Tools

TOOLS VOOR COLLECTIEVE INTELLIGENTIE

De Opp app is een innovatieve tool die je inzet om een snelle en effectieve dialoog te kunnen voeren met een grote groep betrokkenen van jouw organisatie. Deze dialoog leidt tot idee-ontwikkeling en ondersteunt het proces van collectieve intelligentie.

 

 

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

STARTEN MET ORIENTEREN? KOM NAAR DE COLLEGES - KOSTELOOS BOEK LEZEN?