LetsOpp Logo V2@3x-1
COLLEGES  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Teamdynamiek verbeteren met de Forward Thinking Scan

                                                                                                  for teams and groups

Teamdynamiek is altijd een uitdaging. Althans, zo lijkt het als je het aanbod van trainingen ziet op dit gebied! Wij zien vaak dat als er iets niet lekker loopt in een team, de aandacht al snel uit gaat naar het volgende om aan te pakken: de inhoud van de werkzaamheden, de relatie tussen teamleden, de relatie tussen individu en leidinggevende en de persoonlijke ontwikkeling van het teamlid.

LetsOpp team diagram2K. Jans, teammanager:"Hoe mooi zou het zijn als mijn team ook inzicht krijgt in haar eigen dynamiek en feilloos de verbeterpunten als geheel in beeld krijgt.  Dan is ons vertrekpunt als team helder en zijn samenwerkingstechnieken als Agile, Scrum en Lean veel effectiever."

De wetenschap en jarenlange praktijkervaring heeft óns geleerd dat voor een succesvol team de individuele dynamieken en de inhoud van het werk minder relevant zijn.  Bij LetsOpp benaderen we teamdynamiek vanuit een 'hoger' perspectief, we kijken naar de teamdynamiek als geheel. Die grotere dynamiek kan namelijk veel vertellen over de potentie en het succes van een team als geheel. Wat je nodig hebt, is voldoende inzicht om de teamdynamiek juist te stimuleren.

De Forward Thinking Scan®️

De scan voor teams en groepen kan daar een goed hulpmiddel bij zijn. Het unieke van deze scan is dat het zowel de individuele score over het team als de teamscore in totaal meeneemt in de analyse en het advies. Zo weet jij hoe jij op acht onderdelen aankijkt tegen het team en je ziet hoe het team als geheel scoort op deze acht onderdelen. De Forward Thinking Scan is gebaseerd op gedragswetenschappelijke onderzoek naar groepsdynamica en collectieve intelligentie. Het gaat uit van het bewezen uitgangspunt dat een groep een entiteit op zich is dat kan leren. En daarmee meer is dan een optelsom van individuen.

Anders dan andere teamscans

De Forward Thinking Scan gaat uit van het team en onderscheid zich van andere scans door niet in te gaan op de individuele teamleden en hun rollen, competenties of voorkeursstijlen. Ook komen individuele relaties tussen teamleden niet aan bod.

Klaar om te verkennen hoe jouw team scoort?

Met de Forward Thinking Scan van LetsOpp krijg je in een oogopslag te zien waar het groeipotentieel voor jouw team als geheel zit! 

Meer weten over de opbouw? 

De vier assen van teamdynamiek

 • samenwerking - kernvraag: is het team in staat tot samenwerking?
 • urgentie en relevantie -kernvraag: is het team in staat om voor het gemeenschappelijke te gaan?
 • exploratie - kernvraag: is het team in staat te exploreren?
 • engagement - kernvraag: is het team in staat te verbinden?

De samenhang tussen de assen is cruciaal. Is een team alleen aan het exploreren, zonder te engagen? Dan spreken we van ‘los zand’. Is het team alleen aan het engagen, zonder te exploreren? Dan is de de kans op echokamers groot. Het draait om de juiste balans van de elementen in de scan.

Acht dynamieken van teamontwikkeling 

We toetsen op acht dynamieken van teamontwikkeling langs de lijn van de bovengenoemde vier assen.

In hoeverre is het team in staat om:

 • samen ideeën te ontwikkelen
 • samen te werken
 • outside-in te denken
 • output te leveren

En wat is:

 • de mate van weerstand
 • de mate van beïnvloeding
 • de mate van stimulerende groepsnormen
 • er aan benodigde competenties 

De Forward Thinking Scan: hoe werkt het?

 • Via LetsOpp.com/scan krijgt het team toegang tot een afgeschermde veilige omgeving.
 • Het team krijgt een toegangscode voor de teamscan.
 • Teamleden vullen de vragen online in, op hun eigen moment.
 • Door middel van een vragenlijst komen we tot een teamscore.
 • LetsOpp verwerkt de resultaten en analyseert deze. De resultaten komen visueel vormgegeven in de teamscan.
 • Op basis van deze analyse ontvangt u een online rapportage met praktische tips om uw team verder te ontwikkelen.
 • De resultaten worden op telefonisch met u besproken. 
Prijs
Op aanvraag.

 

 

 
LetsOpp Teamdiagram Havendienst Haarlem

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop (virtuele) koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE