De SER-jongerendenktank over de Opp app

 ‘Een aansprekende manier en nuttige resultaten!’

 

 

Van Backward naar Forward Thinking

Van weerstand, meningen, oordelen ⇒ Naar meedenken, oplossingen en ideeën 

De SER/Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) zocht in het voorjaar van 2020 een manier om ideeën en oplossingen van jongeren te verzamelen. De directe aanleiding hiervan was de oproep van premier Rutte tijdens de persconferentie van 19 mei 2020. Hij vroeg jongeren actief om met ideeën te komen.

Jongeren gestructureerd bevragen: hoe?
De JDC wilde graag zoveel mogelijk jongeren bevragen naar hun ervaringen en ideeën. Al snel rees de vraag: ‘Hoe gaan we dat regelen?’. Hoe kun je ervoor zorgen dat jongeren hun stem gebundeld kunnen laten horen en hoe kan dit proces zo gestructureerd worden, zodat uitkomsten ook gepresenteerd kunnen worden aan de premier? 

Opp app: vragen stellen zonder storende beïnvloeding
LetsOpp bood met de Opp app het platform om jongeren in gesprek te laten gaan over thema’s in relatie tot de coronacrisis en mogelijke oplossingen daarin. De onderwerpen varieerden van wonen en werk tot studie en klimaat. De app haalt de collectieve intelligentie op uit een grote groep deelnemers op een gestructureerde, anonieme wijze, zonder storende beïnvloeding van anderen.

 Betrokkenheid tijdens langere periode

Dit is het tegenovergestelde van wat op social media gebeurt. En, in tegenstelling tot een reguliere enquête, is deze app in staat om over een langere tijd deelnemers betrokken te houden, door het van een individuele deelname naar een groepsproces te bewegen. Na je eerste bijdrage ga je later verder in gesprek; je reageert dan op wat de groep in zijn geheel zegt. De technologie van de Opp app is gebouwd op lessen uit de sociale wetenschap en neuropsychologie: de groepsdynamica. 

creative-christians-HN6uXG7GzTE-unsplash

‘Veel inzichten, ideeën en oplossingen’

Bijna 3.000 jongeren namen deel aan de collectieve idee-ontwikkeling. Dit vormde de basis van het adviesrapport. Op 28 januari 2021 werd het rapport aangeboden aan het kabinet en haalde het landelijke nieuws

Eva Buwalda, beleidsmedewerker van de SER, kijkt tevreden terug. “Het was een aansprekende manier om jongeren via social media en een app te betrekken. De input in de app heeft veel inzichten, ideeën en oplossingen opgeleverd over sociaaleconomische thema’s zoals leren, werken en wonen. Op basis hiervan heeft de JDC advies uitgebracht aan minister-president Rutte. Het advies kreeg veel positieve aandacht van kabinet en Kamerleden.”

Lees het blog van de SER over de Opp app.

 Lees meer over het project: https://www.letsopp.com/project/ser

Logo SER