SER- Jongeren Denktank

Ben je net als de SER benieuwd naar dé tool
om snel met veel personen tegelijk online in gesprek te raken?

 

Van Backward naar Forward Thinking

Van weerstand, meningen, oordelen ⇒ Naar meedenken, oplossingen en ideeën 

Kabinet ontvangt advies Jongeren Denktank Coronacrisis

De Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) heeft van september t/m november 2020 via de dialoog-app van LetsOpp online dialogen gevoerd met Nederlandse jongeren over:

  • wonen
  • werk
  • school/studie
  • klimaat
Hoe deden jongeren mee?

De denktank heeft een open uitnodiging gestuurd aan jongeren in Nederland, via de aangesloten jongerenorganisaties. Hierop hebben zo’n 3000 jongeren gereageerd, vanuit het hele land, met verschillende opleidingsniveaus, achtergronden, leeftijden etc. De deelnemende groep is echter geen representatieve groep in de wetenschappelijk zin van het woord. Meedoen wordt gestuurd vanuit de relevantie voor de groep, niet alle jongeren deden mee aan alle dialogen. De focus ligt vooral op oplossingen en ideeën, voor collectief gedeelde problemen die jongeren zelf ervaren door de coronacrisis. 

Cijfers
  • Bijna 3000 respondenten
  • Goed voor 75.000 antwoorden
  •  Met 10.000 ontvangen ideeën
  •  En 100 groeps-ideeën

De resultaten uit de dialogen met de Opp app vormen een belangrijke voedingsbron voor het SER/JDC adviesrapport aan het kabinet, dat op donderdag 28 januari virtueel via een online evenement is uitgereikt. Het adviesrapport, dat veel publiciteit opleverde, is te downloaden via de website van de SER.

Oproep Rutte: kom met ideeën en oplossingen 

Aanleiding is de oproep van premier Rutte tijdens de persconferentie van 19 mei 2020. Hij deed de actieve oproep aan jongeren om met ideeën te komen. Al snel rees de vraag: ‘hoe lukt dat?’. Immers, welke middelen zijn er voor jongeren om hun stem gebundeld te laten horen, en hoe kan dit proces zo gestructureerd worden zodat uitkomsten ook zorgvuldig gepresenteerd kunnen worden aan de premier? 

Opp app?

De naam Opp app komt van het woord Opportunity: de kansen die de tool biedt door het vragen naar oplossingen en ideeën aan een hele groep deelnemers. Wat via enquêtes en zaaltjes vaak niet lukt, lukt via de app wel. Wij brengen veel ideeën van verschillende mensen bij elkaar, zónder beïnvloeding, hiërarchie of meningen van individuen. De ideeën van de groep die we altijd al horen is hiermee evenveel waard als de stem van de 'stille meerderheid': de app biedt een neutraal platform voor iedereen, zonder onderlinge beïnvloeding.

Opp app: unieke tool voor collectieve intelligentie en idee-ontwikkeling

Voor LetsOpp was de genoemde persconferentie aanleiding om de Opp app actief onder de aandacht te brengen bij de SER. De SER / de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) koos voor de inzet van de Opp app. Een app die de collectieve intelligentie op kan halen uit een grote groep deelnemers op een gestructureerde, anonieme wijze, zonder storende beïnvloeding van anderen. Het biedt het tegenovergestelde van wat op social media het geval is. En, in tegenstelling tot een reguliere enquête, is deze app in staat om over een langere tijd deelnemers betrokken te houden, door het van een individuele deelname naar een groepsproces te bewegen. De technologie van de Opp app is gebouwd op lessen uit de sociale wetenschap en neuropsychologie: de groepsdynamica.

De vragenlijst in de app noemen we een dialoog. Dit omdat er een dynamiek ontstaat tussen het individu die deelneemt en de ‘uitvrager’, maar ook een dynamiek tussen de deelnemers onderling. Ook al is de app anoniem en lezen deelnemers niet elkaars individuele input, zij zien wel de groepsideeën.

Wanneer je iemand vraagt mee te doen aan een enquête, zijn we als mens vaak goed in staat om in te vullen waar we het wel of niet mee eens zijn. Dit noemen we het hebben van een mening. We weten vaak wel wat we van zaken vinden. Ook weten we wel dat zaken in de toekomst anders moeten. Waar mensen echter vaak moeite mee hebben is antwoord geven op de vraag ‘hoe?’. Dit vraagt dat een andere denkkracht: van het hebben van een mening naar in staat zijn om aan idee-ontwikkeling te doen. 

In de projecten die LetsOpp begeleidt wordt de mate van idee-ontwikkeling gemeten door te kijken naar de ideeënopbrengst. #samenzijnweslimmer

'In 2020 heeft het SER Jongerenplatform samen met andere jongerenorganisaties de Jongeren Denktank Coronacrisis (JDC) opgericht. De JDC wilde graag zoveel mogelijk jongeren bevragen naar hun ervaringen en ideeën. Letsopp heeft ons geholpen om op een voor jongeren aansprekende manier, via social media en een app, met hen in contact te komen. De app heeft veel inzichten, ideeën en oplossingen van jongeren opgeleverd over sociaaleconomische thema’s zoals leren, werken en wonen. Op basis hiervan heeft de JDC advies uitgebracht aan minister-president Rutte. Het advies heeft veel positieve aandacht gekregen van kabinet en Kamerleden.' Eva Buwalda | Beleidsmedewerker SER  

 

 

LetsOpp, de leverancier van de techniek achter de digitale denktank

LetsOpp, specialist in groepsdynamica en collectieve intelligentie, helpt groepen het beste uit zichzelf te halen. De opp app is een tool die zowel binnen organisaties als buiten organisaties wordt ingezet, in contact met bewoners en huurders in participatietrajecten of tussen professionals in de keten. Daarnaast werkt de app bij grote maatschappelijke thema’s, zoals bij de SER. Opdrachtgevers zijn gemeenten (o.a. de gemeente Rotterdam en Amsterdam), gemeentelijke organisaties (Werkgevers Punten en Veiligheidsregio’s), woningcorporaties en zorgorganisaties, de SER. Naast het begeleiden van dialogen via de Opp app, helpen wij teams in ontwikkeling. Hierbij zetten wij een teamscan en maatwerk- trainingen in.

Neem contact met ons op voor meer informatie en de mogelijkheden.

Contact