LetsOpp Privacy Statement

Jouw persoonlijke data zijn het beschermen waard.
Hoe gaat LetsOpp daarmee om?

Deze app faciliteert in opdracht van uw organisatie een ‘anonieme’ dialoog op een gestructureerde en geregisseerde manier. Het proces is er op gericht om van individuele ideeën te komen tot collectieve behoeften en voorstellen. Andere deelnemers zien niet uw letterlijke input. Hier zit altijd een filter tussen, waardoor alleen de respons van de groep en niet van individuele deelnemers is te zien. Daardoor worden deelnemers niet beïnvloed door andere deelnemers en wordt voorkomen dat enkele individuen met een zeer uitgesproken mening de dialoog overstemmen.

Wij verzoeken u met klem om geen persoonsgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummers en andere tot personen herleidbare informatie via deze app te delen, danwel als moderator te vragen aan deelnemers. Deze gegevens worden door de redactie verwijderd.

Uw ideeën en meningen worden bewaard. Deze gegevens zijn niet herleidbaar tot u als een persoon. De verzamelde ideeën van alle deelnemers, gebruikt uw organisatie om betere beslissingen te nemen.

Via de app heeft u te allen tijde inzicht in de door u ingevoerde gegevens. Uw organisatie houdt zich het recht voor om gegevens die verwijzen naar een persoon te verwijderen. Deze gegevens zijn vervolgens ook niet meer terug te zien via de app op uw eigen device.

In het kader van de wet persoonsgegevens heeft u het recht om uw gegevens te laten wijzigen of te laten verwijderen. U kunt hiertoe contact opnemen met uw organisatie.

LetsOpp heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw privacy, en de integriteit en vertrouwelijkheid van de door u ingegeven data te beschermen, waardoor de fundamentele rechten van de datasubjecten voldoende beschermd zijn. Dit is door een externe partij vastgesteld tijdens een AVG-audit.

Voor vragen kunt u ook contact opnemen via onderstaande button.

Contact over Privacy