Participatie

Haal het beste uit je groep

 

Van Backward naar Forward Thinking

Van weerstand, meningen, oordelen ⇒ Naar meedenken, oplossingen en ideeën 

Groepsdynamica en participatie: hoezo?

LetsOpp is volop actief in het publieke en sociale domein. We hebben o.a. gemeentes en woningcorporaties als opdrachtgever: participatietrajecten zijn ons dan ook niet vreemd.

We zien vaak dat ondanks de beste bedoelingen en mooie communicatie-campagnes er een bepaalde ineffectiviteit en ontevredenheid ontstaat bij contact met groepen. Niet alleen bij de organiserende partij, maar ook bij de mensen die er een belang bij hebben, zoals inwoners en huurders. Bijeenkomsten worden 'gegijzeld' door agendapunten van individuen of gemeente en goed uitgedachte processen blijken lastig toe te passen in de realiteit. Eigenlijk vinden we participatie maar lastig, want hoe kom je nu van tegengestelde meningen naar beslissingen met draagvlak?

Onze kennis van de groepsdynamica en tooling kan jou daarbij helpen.

Groepsdynamische vraagstukken waar wij je bij kunnen helpen:

 • Hoe om te gaan met ‘de luide minderheid’?
 • Hoe zorgen we ervoor dat ‘de zwijgende meerderheid' net zo’n grote stem krijgt in de idee-ontwikkeling?
 • Hoe kan de groep leren? Zodat zij niet alleen het wij/zij zien maar zich onderdeel voelen van een groepsproces en open gaan staan voor andere inzichten?
 • Hoe zorgen we ervoor dat we kunnen begrijpen wat de deelnemers echt bedoelen?
 • Hoe voorkomen we ‘klagen’ en komen we tot ‘bijdragen’?
 • Hoe voorkomen we dat we teveel vanuit onze eigen agenda de participatie inrichten?
We kunnen je op drie vlakken helpen.

Projectadvies

Met onze kennis van groepsdynamica helpen we jouw project effectiever worden. We adviseren jouw projectgroep graag op het gebied van:

 • Timing van participatie.
 • Duiding van de groep (sentimentvorming, weerstand, groepsfasering etc.)
 • Doelstelling van participatie.
 • Forward Thinking vraagstellingen in de participatie.
 • Outside-in werkwijze in participatie.

Tools voor participatie

Onze Opp app leent zich prima voor idee-ontwikkeling bij participatievraagstukken. Je kunt deze dialoog-tool goed inzetten bij participatie rondom:

 • Ruimtelijke inrichting in een wijk.
 • Sociaal maatschappelijke vraagstukken in een wijk, zoals leefbaarheid, veiligheid, eenzaamheid, spelen in de wijk, de groene en duurzame wijk etc.

Uiteraard word je bij de inzet van de Opp app goed ondersteund. 

Training 

De toepassing van deze kennis vraagt een andere manier van kijken. Een frisse blik voor communitymanagers, omgevingsmanagers en communicatieadviseurs. We bieden je korte trainingen om dit vakgebied te leren toepassen in de praktijk.

Contact