LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Participatie
Participatie van inwoners en huurders vergroten

LetsOpp is erg actief in het publieke en sociale domein. We hebben o.a. gemeentes en woningbouwcorporaties als opdrachtgever en participatie is ons dan ook niet vreemd.
We zien vaak dat ondanks de beste bedoelingen en mooie communicatie-campagnes er een bepaalde ineffectiviteit en ontevredenheid ontstaat. Niet alleen bij de organiserende partij, maar ook bij de mensen die er een belang bij hebben, zoals inwoners en huurders. Bijeenkomsten worden 'gegijzeld' door agendapunten van individuen en goed uitgedachte processen blijken lastig toe te passen in de realiteit. Eigenlijk vinden we het omgaan met de externe stakeholder maar lastig. Hoog tijd dus om op een effectieve manier met die externe stakeholder in dialoog te gaan! Onze kennis van de groepsdynamica kan jou daarbij helpen.

LetsOpp op het congres 'Omgevingswet: Leren van de Pioniers

Op 27 september 2018 mochten we 2 workshops verzorgen op het congres van Binnenlands Bestuur "Omgevingswet: Leren van de Pioniers". Een artikel hierover vind je hier


Een voorbeeld!

Een voorbeeld waar LetsOpp actief is m.b.t. participatie is op de Zuidas in Amsterdam: https://zuidas.nl/watkomthier en https://zuidas.nl/blog/2019/doe-mee-met-zuidas-maak-het-groen-via-de-app/

https://www.binnenlandsbestuur.nl/onze-omgevingswet

Zuidas (onderdeel van de Gemeente Amsterdam) wil samen met gebruikers de buitenruimte ontwerpen. Best ingewikkeld vanwege de veelheid van groepen die in het gebied verblijven. Bewoners (kopers en huurders), ondernemers en bezoekers van het gebied. M.b.v. de Opp App krijgen we een grotere groep betrokkenen mee in het proces waarbij niet de individuele belangen meer gelden, maar de behoefte van de buurt! Ook stimuleren we de groep tot eigenaarschap, d.w.z. door in te laten zien dat onwenselijk gedrag (bijv. fout parkeren of poep op de stoep) door de groep zelf is op te lossen. We begeleiden de betrokken gemeenteprofessionals (o.a. communicatie, ontwerp, buurtregisseur etc.) om met een groep betrokkenen tot gedragen oplossingen te komen.

Foto bij Wat komt hier? U mag het zeggen

Wil je meer weten over wat we voor jouw gemeente, stadsdeel of wijk kunnen doen? Geef ons even een belletje!

Het participatie trainingsprogramma van 2020

Neem even contact op voor meer informatie

Algemene training Groepsdynamica voor participatie-professionals

Training Burgerparticipatie. Hoe kom je met grote groepen mensen tot gedragen ideeën?

Training Forward Thinking. Hoe zet je medewerkers en burgers in een toekomstgerichte mindset?

Training Groepsdynamica voor bestuurders. Succesfactoren voor een goede participatie-strategie!

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE