LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Logo Opp app Blue

Opp app
Tool voor collectieve intelligentie

KORTE VIDEO OPP APP

Opp app

De Opp app is een innovatieve tool om een snelle en effectieve dialoog te kunnen voeren met een grote groep betrokkenen van jouw organisatie. Deze dialoog leidt tot idee-ontwikkeling en collectieve intelligentie. Je kunt zo gebruik maken van de denkkracht van de groep, zonder de gebruikelijke belemmeringen van beïnvloeding door individuele meningen of eenzijdige enquêtes.
 
De app is geschikt vanaf zo'n 50 deelnemers en heeft geen maximale aantallen. De app is anoniem en gemakkelijk in gebruik. Uiteraard geschikt voor Apple en Android v9. 
Uitgenodigd om mee te doen met de Opp app? Klik dan hier om naar de pagina te gaan met technische vragen en tips.
Technische vraag of probleem met de app? Maak dan hier een supporticket aan.
Opp app 1-3.png

Krijg je deelnemers in de ideeën-modus, laat ze vooruitdenken en bouwen aan de toekomst zonder meningen, aannames en vooroordelen.

Waarom deze app?

Een dialoog en idee-ontwikkeling met een grote groep mensen is doorgaans een uitdaging. Traditionele manieren van inspraak, zoals een bijeenkomst of enquete, kennen zo hun belemmeringen. 
Allerlei factoren belemmeren hierbij vaak een effectieve opbrengst, zoals de invloed van the loud minority & usual suspects, het verlammende effect van gebrek aan anonimiteit en de te grote impact van hiërarchie en experts. En wat te denken van de belemmering van een enquête? Jij stelt de vraag, maar wat wil de betrokken medewerker of burger eigenlijk zelf vertellen of vragen?
Om zoveel mogelijk van deze belemmeringen weg te nemen, hebben we een app ontwikkeld die volledig past bij de spelregels van de groepsdynamica. 

De voordelen

Laagdrempelige en eigentijdse manier om met betrokkenen te communiceren.


In korte tijd veel nieuwe ideeën.


Het creëert betrokkenheid en draagvlak.


Het is veilig, dus geen ongewenste beïnvloeding.


Veel voorbeelden in de bibliotheek.


Overzichtelijk dashboard met analysemogelijkheden.


Geen hoge investeringen.

 

Deskundige begeleiding/implementatie en training vanuit LetsOpp.

Dashboard en moderatie

De Opp app beheer je zelf in je eigen - veilige - omgeving: het controlpanel 'oppcontrol'. Dit controlpanel is makkelijk in gebruik. Je wordt goed getraind in het bouwen van de dialogen en hoe de resultaten te analyseren. De resultaten zijn realtime inzichtelijk in de app. In het controlpanel heb je toegang tot handige piecharts, of in Excel of Qlik. Zo heb je meteen voldoende visuals om te gebruiken in presentaties.
Opp app 2-2.png
Opp app 2a-2.png
Opp app 2b.png

Wat levert het houden van een dialoog in de Opp app op?

Betrokkenheid van de deelnemers en daardoor draagvlak voor veranderingen. Wanneer je deelnemers vraagt actief mee te denken over oplossingen, worden ze onderdeel van de verandering. Hierdoor ontstaat betrokkenheid, geestdrift en een actieve toekomstgerichte houding.
Je leert wat er speelt onder de deelnemers. Het geeft inzicht in de ideeën van bijvoorbeeld klanten of medewerkers. En de ideevorming die plaatsvindt door het continue terugkoppelen, maakt de intelligentie van de groep steeds groter, en de kwaliteit van de ideeën beter. Een ware co-creatie van de gewenste toekomst, met betrokkenheid en draagvlak tot gevolg.

 

Wat biedt de Opp app meer dan een OR, MR of discussiepanel?

Een OR, MR of panel is een afspiegeling van de groep, maar representeert het werkelijk de mening en ideeën van medewerkers? Met LetsOpp kan de silent majority zich ook uitspreken, niet enkel de loud minority wordt gehoord. Er wordt geen podium geboden aan negatieve sentimenten of incidenten. Iedereen denkt mee over de gewenste toekomst.
 

Wat biedt de Opp app meer dan een enquête, MTO of social intranet?

De dialogen in de Opp app zijn korte conversaties over afgebakende onderwerpen. Dit betekent dus dat je stakeholders niet worden lastiggevallen met honderden vragen.
De resultaten van de dialogen zijn direct transparant en beschikbaar voor alle deelnemers. De antwoorden bij de multiplechoice vragen zijn meteen inzichtelijk, en de ideeën worden snel aan je teruggegeven. 
De dialogen gaan over het ontwikkelen van oplossingen, we gaan niet zozeer onderzoeken hoe problemen in het verleden zijn ervaren of aangepakt. Deze 'forward thinking' voorkomt het negatieve sentiment wat in de regel een grote rol speelt bij evaluaties en enquêtes.
De OppApp biedt ruimte voor open vragen en zelf geformuleerde ideeën. Je dwingt je deelnemers dus niet in het keurslijf van enkel enquêtevragen. Zo komt idee-ontwikkeling echt op gang!
Er zit regie op de terugkoppeling van ideeën. Het is dus niet een ongestructureerde vergaarbak van ideeën waar geen overzicht in zit. Bovendien is het anoniem, en speelt wie wat zegt dus geen rol zoals op social intranet.
Je maakt de betrokkenen onderdeel van de oplossingsrichting, i.p.v. enkel een 0-meting op te halen. Want wat zegt een enquêteresultaat nou echt?
Opp app 4-4.png
Opp app 3-2.png
Opp app 5-3.png

Nieuwsgierig?

We zijn trots op onze app en ontmoeten je graag om je er meer over te vertellen.  Wie weet is het net het hulpmiddel dat je nodig hebt?

 BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE