LET'S GO

Van Backward Thinking naar Forward Thinking

Hoe komt het toch dat mensen zich een-op-een zo anders gedragen dan in een groep? Groepen komen vaker niet dan wel vooruit, terwijl we wel ons best doen.

Belemmerende dynamieken zorgen ervoor dat groepen in de ‘Backward Thinking-stand’ staan. Denk aan weerstand, sentimenten en emoties, ja zeggen en nee doen of rondgaan in cirkels tijdens vergaderingen. Backward Thinking draagt vaker niet dan wel bij aan een groepsproces. Herkenbaar? Mooi. Want de eerste stap begint bij bewustwording.

De interventies van LetsOpp zijn gericht op de bewustwording van groepen over het eigen gedrag in de groep. Wij werken van binnenuit en stellen niet ons eigen oordeel als experts centraal, maar leren groepen omgaan met hun eigen gedrag: van meningen en oordelen naar ideeën en oplossingen.

Wij leren de groep aan de hand van het proces van 3 poorten anders kijken en anders doen: van Backward Thinking naar Forward Thinking. Door inzet van kennis, tools en oefeningen.

Alles wat je nog niet wist over groepen en hun gedrag...
Masterclass / Workshop
Voor teams die wel wat zelfinzicht kunnen gebruiken.
Teamscan
Onmisbaar als je de wijsheid van je hele groep wilt benutten.
Opp app
Laat ons het jouw mensen leren, voor een duurzame aanpak.
Trainingen

FORWARD THINKING

van een belemmerende naar een inspirerende groepsdynamiek

3 POORTEN METHODE

1
Ik zie de groep
Hier gaat het om het continu bewustzijn van de groep. Met welke groep heb ik te maken en wat gebeurt hier nu eigenlijk? Alles in poort 1 draait om het leren begrijpen met welke groep je te maken hebt en welke belemmeringen in de bestaande dynamiek aanwezig zijn.
2
Ik zie mijn gedrag in de groep
Nadat je je bewust bent geworden van de groep, volgt het openstaan voor jouw individuele leerproces in de groep. Wat breng ik in, wat is mijn impact, welk framework neem ik mee en hoe verhoud ik mij tot anderen in de groep?
3
Ik draag bij aan de groep
Nu we allemaal weten wat groepen helpt en wat groepen tot stilstand brengt, kunnen we iedere dag stappen maken. Poort 3 gaat over het benutten van de collectieve intelligentie van de groep. Hier komt de groep tot gedragen oplossingen. Dit noemen we collectieve intelligentie.

Let's Make Life Easier

De reis door de poorten heeft maar 1 doel: jouw team of groep in de Forward Thinking Modus.

Maak een afspraak met een Expert