LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

LetsOpp AVG & Privacy

Jouw persoonlijke data zijn het beschermen waard.
Hoe gaat LetsOpp daarmee om?

Lees hier ons privacy-statement

Toepassing

De Opp app kan gebruikt worden op twee soorten devices: smartphone of tablet. Deze wordt gedownload uit de gebruikelijke appstores (IOS en Android).
 

Welke persoonsgegevens zijn er nodig om met de app te werken?

Er zijn geen persoonsgegevens nodig om met de Opp App te werken. Door de app te downloaden in de appstores en een organisatie-specifieke code (oppcode) in te voeren is de app verbonden met het control panel (oppcontrol.com), dat in beheer van de organisatie is. In wezen is het device dus verbonden met het controlpanel van de organisatie en niet de persoon. Credentials in de appstore worden niet opgeslagen. LetsOpp, en hiermee ook de opdrachtgever / organisatie, heeft geen toegang tot de gegevens uit de appstores. D.w.z. er is geen inzicht in de gegevens van de personen die de app gedownload hebben.Doordat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen zijn de gegevens anoniem en niet terug te leiden naar een persoon. Deelnemers worden er regelmatig expliciet op gewezen om geen persoonsgegevens in te vullen, niet van de deelnemer zelf en niet van anderen. 

 

Hoe kan het dat de App anoniem is?

Er zijn geen persoonsgegevens nodig om met de Opp app te werken. Door de app te downloaden in de appstores en een organisatie-specifieke code (oppcode) in te voeren is de app verbonden met het control panel (oppcontrol.com), dat in beheer van de organisatie is. In wezen is het device dus verbonden met het controlpanel van de organisatie en niet de persoon. Credentials in de appstore worden niet opgeslagen. LetsOpp, en hiermee ook de opdrachtgever / organisatie, heeft geen toegang tot de gegevens uit de appstores. D.w.z. er is geen inzicht in de gegevens van de personen die de app gedownload hebben. Doordat er geen persoonsgegevens worden opgeslagen zijn de gegevens anoniem en niet terug te leiden naar een persoon.

 

Wat is het ID-nummer dat de Opp App vastlegt?

Dit is een random nummer, door ons systeem gegenereerd, dat wordt gekoppeld aan het device waarop de app gedownload is. Alle input bij de online dialogen in de app vanaf die device, hangt onder hetzelfde ID-nummer. Dit betekent dat we wel analyses kunnen draaien o.b.v. ID-nummers (dus data uit meerdere dialogen kunnen tot ID-nummer gespecificeerd en gekoppeld worden), maar dat we niet weten welke device of persoon achter dit ID-nummer zit. Dit ID-nummer wordt door oppcontrol toegewezen aan het device.
Alleen het ID-nummer is ‘zichtbaar’ in oppcontrol.com. Wat wordt vastgelegd wat onzichtbaar is? LetsOpp registreert het type device (Android of Apple telefoon of tablet) om hiermee technische analyses te kunnen maken voor de verdere ontwikkeling van de app.

 

Worden er via de app ‘cookies’ geplaatst op de device van de deelnemer?

Nee, het ID-nummer wordt opgeslagen op telefoon zelf. Beveiliging oppcontrol.com / dashboard van de Opp app. Oppcontrol.com is beveiligd via een https-verbinding. Dit garandeert de beveiligde verbinding tussen de server en oppcontrol.com.

 

Waar wordt de data opgeslagen? 

De opgehaalde data (antwoorden op vragen en ideeën) wordt opgeslagen op een Rackspace server in Londen / Europa. Deze voldoet aan de AVG regelgeving.

 

Wie is eigenaar van de opgeslagen data in oppcontrol.com?

De data die is opgeslagen in oppcontrol.com zijn van de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft met de aanschaf van de licentie, het gebruiksrecht van de software gekocht die nodig is om gebruik te kunnen maken van de app. Uiteraard heeft iedere deelnemer wel recht om zijn/haar ingegeven antwoorden in te zien, te veranderen of te verwijderen. 

 

Hoe herleidbaar zijn de antwoorden en ideeën van de individuele deelnemer?

De individuele deelnemer voert zijn / haar ideeën en antwoorden in, en heeft daarna inzicht in wat de rest van de groep heeft ingevuld. Afhankelijk van hoe gedetailleerd de vragen zijn en hoe groot de groep is die participeert, kan er wellicht beredeneerd worden wie de antwoorden gegeven zou kunnen hebben.  Ons advies is dan ook om zorgvuldig om te gaan met dergelijke vragen en zo min mogelijk te profileren en zo (in)directe persoonsgegevens te vermijden. Ook wordt de deelnemer expliciet uitgelegd in het privacy statement om niet zijn eigen persoonsgegevens in te voeren. 
 

Het recht op inzien, veranderen & verwijderen van persoonlijke data.

Iedere deelnemer heeft uiteraard het recht om zijn/haar antwoorden in te zien, te laten verwijderen, of te wijzigen. Hiertoe heeft LetsOpp een protocol en werkafspraken gemaakt met de opdrachtgever.
 

AVG en JOUW KLANTGEGEVENS

Als je op onze contactpagina je contactgegevens invult, dan laat je je naam, telefoonnummer en email-adres achter. Deze gegevens gebruiken we om met je in contact te komen over je vraag(stuk), je onze nieuwsbrief en informatie te sturen en contact te kunnen onderhouden als we voor je aan de slag gaan. Onderin onze email staat de mogelijkheid om je uit onze mailinglijst te halen. En als we ook de andere contactgegevens van je moeten verwijderen, geef dan ons even een seintje, dan doen we dat! En uiteraard zullen we jouw contactgegevens nooit gebruiken voor andere doeleinden dan contact tussen LetsOpp en jou, en zullen we deze niet delen met derden. 

We vinden het leuk je te ontmoeten!

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

 BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE