LetsOpp Logo V2@3x-1
COLLEGES  MASTERCLASSES  TRAININGEN  TOOLS  Alleen als het echt dringend is!

College

Groepsdynamica &

Collectieve Intelligentie

Het volgende college staat gepland op

Dinsdag 24 september 2019 - omgeving Amsterdam

LetsOpp College

'Collectieve Intelligentie: hoe organiseer je dat?’

Altijd al willen weten waarom mensen 'ja' zeggen en vervolgens 'nee' doen? Hoe je mensen 'meekrijgt' in een verandering? Of hoe je tot ideeën kunt komen in je vergadering en niet alleen maar blijft hangen bij meningen en ongedragen oplossingen? 
Vaak denken we vanuit individuele dynamieken, want als we ieder individu bereiken, krijgen we de hele groep wel mee, zo is de gedachte.  Maar is dat effectief? Individueel gedrag wordt in grote mate beïnvloed door de context waarin het individu verkeert, de groep! De groep set de normen, beïnvloedt en heeft impact.
Met kennis van groepsdynamica en collectieve intelligentie, begrijp je waarom mensen zich in groepen anders gedragen dan individueel. En, belangrijker nog, leer je hoe je groepen betrokken kunt krijgen en succesvol kunt maken.
Tijdens ons open college dagen we je uit op een heel andere manier naar je organisatie en de mensen daarin te kijken. Je loopt naar buiten met frisse nieuwe invalshoeken, energie en praktische tips om ermee aan de slag te gaan. Durf jij het aan?
Bas van Kesteren, oprichter van LetsOpp, onderzoekt al 20 jaar groepsdynamica en wat er nodig is om tot collectieve intelligentie en idee-ontwikkeling te komen. Niet alleen in je organisatie, maar ook daarbuiten met je zgn. 'externe stakeholders'.
In onze colleges hierover vertelt hij in een middag wat het is, hoe het werkt, hoe je de intelligentie van de groep (beter) kunt benutten en geeft praktische tips. Ondertussen trapt hij tegen heilige huisjes en daagt hij je uit om op een nieuwe manier te kijken naar vanzelfsprekendheden.

Planning Open Colleges 2019
Inloop vanaf 13:30 uur, aanvang 14:00 uur.

Dinsdag 24 september 2019 - Amsterdam

Donderdag 10 oktober 2019 - Utrecht
Special - Inclusie i.s.m. Locus Netwerk

Dinsdag 15 oktober 2019 - Rotterdam

Donderdag 7 november 2019 - Utrecht

Donderdag 13 november 2019 - Assen

Donderdag 12 december - Den Bosch

Waar zijn we allemaal geweest

Aanmelding Colleges

Aanmelding en kosten.

Aanmelden kan via het formulier hierboven.
De colleges organiseren we maandelijks, al sinds juli 2017 en zijn kosteloos. We vinden het belangrijk om kennis te delen.
Onze genereuze opdrachtgevers en gastheren o.a. Stichting Dyade, Dura Vermeer, PBLQ, HvA, ROCvA, Haagse Hogeschool, CBR, Gemeente Haarlem, Gemeente Haarlemmermeer, Gemeente Rotterdam, Kirkman Groep, Pameijer, ING stellen een ruimte ter beschikking en sponsoren de catering. LetsOpp investeert haar tijd en kennis. Zo krijgen ook organisaties zonder grote budgetten voor opleidingen en congressen de kans om dit soort events bij te wonen.
Deze co-creatie is niet alleen leuk, maar onderschrijft ook dat onze opdrachtgevers echt de gedachte van collectieve intelligentie kracht willen bijzetten. En dat vinden we ultiem!
 

Wil jij dit voor jouw team?

Geen tijd om langs te komen? Of wil je het speciaal voor jouw team organiseren? Dan komen wij gewoon naar jou! Informeer naar de mogelijkheden op maat bij Saskia: 06-14241285 en saskiareudink@letsopp.com
"Een aanrader! College groepsdynamica van Bas en Saskia een paar weken geleden gevolgd, fantastisch. Bas neemt je mee in een heel interessante materie.'"
Saskia Schouten, Strategisch Adviseur HRM bij de Koninklijke Bibliotheek.
"Deze colleges collectieve intelligentie zijn een echte aanrader! Ik zat op het puntje van mijn stoel en ben nu "Wisdom of Crowds" aan het lezen."
Manoek Los, Digital Media Manager aan de Hogeschool van Amsterdam
"Anders denken en anders willen kijken naar zaken die zo vanzelfsprekend lijken. De oplossingsrichting voor een vraagstuk, die tot stand gekomen is door de collectieve intelligentie kan bijzonder verfrissend en verhelderend zijn. Veel dank voor deze inspirerende middag met nieuwe inzichten en mooie cases."
Alize Hofmeester, senior HR Transformation Expert Global Center of Expertise bij de ING.
LetsOpp People Question