LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Visievorming binnen een groot ROC in de Randstad - mei 2017

Posted by Saskia Reudink on Feb 4, 2018 2:17:16 PM

Opdrachtgever: de centrale communicatie- en HR-afdelingen van een groot ROC

Scope: 300 personeelsleden en 300 studenten

Doel: Visieontwikkeling met studenten en docenten over hoe het ROC een superschool kan worden.

Aanleiding

Het ROC wil in 2020 de beste ROC van Nederland zijn. De directie is ervan overtuigd dat de visieontwikkeling hierop niet in alleen management-kamers bepaald moet worden. Ze willen het eigenaarschap diep in de organisatie hebben.

Het ROC heeft in het verleden veel fysieke evenementen georganiseerd om een gedragen visie te ontwikkelen. Studenten en docenten werden fysiek bij elkaar gezet om met allerlei brainstorm-sessies doelen en ideeën te verzamelen. Het energieniveau was tijdens die dagen erg hoog, maar zakte daarna weer snel in. Ook waren deze dagen tijdrovend en duur. De opbrengsten van die dagen vielen daarbij tegen: mensen bleken vooral elkaar te willen overtuigen i.p.v. te luisteren, waardoor denkkracht niet werd gebundeld. Ook bleek het structureren van de opgehaalde ideeën op zo’n dag een uitdaging. De impact van dit soort fysieke bijeenkomsten was kortweg minimaal.

Opdracht LetsOpp

LetsOpp heeft het ROCvA ondersteund met de vormgeving van het fysieke event in mei 2017. De titel was “Reis naar 2020”, en uitgangspunt was om de groep gedurende langere tijd actief te laten deelnemen aan de visieontwikkeling: voor, tijdens en na het event.

Aanpak

Voor het event werden personeelsleden en studenten uitgenodigd om mee te praten via de Oppapp over onderwerpen die zij relevant vinden bij de reis naar 2020. De opbrengst van deze digitale dialoog waren vijf concrete thema’s. Op het event zelf werd een groep van 600 aanwezigen verdeeld over deze vijf thema’s (letterlijk verdeeld over vijf boten). Onder begeleiding van een moderator werden deze thema’s verder uitgediept en geconcretiseerd.

Na het event werd de dag beoordeeld via de Oppapp. De groep leverde concrete ideeën om het volgende event nog effectiever en leuker te maken.

Na het event werden er ook vijf vervolg-dialogen opgestart, om de opbrengsten van het event verder uit te diepen. Zo worden thema’s steeds concreter ingevuld. Het ROC heeft intern stappen gezet om hier opvolging aan te verbinden.

Resultaten

  1. Binnen 7 dagen 295 mensen in de start dialoog;
  2. Thema’s om te bespreken werden voorafgaand aan het event opgehaald met de Opp app, waardoor de dag zelf effectiever werd benut. 81% vond dat de thema’s ook concreet werden uitgediept op het event zelf;
  3. Het event begon al een week voordat het werkelijk plaatsvond, en op dit moment (juli 2017) worden de dialogen nog steeds gevoerd (4 maanden na dato). De beleving is constanter en niet incidenteel;
  4. Door met 295 mensen relevante thema’s te bespreken, werd de diversiteit in ideeën groter en worden thema’s breder gedragen, dan wanneer alleen het management deze bepaalt.

 

Tags: Medewerkers, studenten, Betrokkenheid medewerkers verhogen

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE