LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Dialoog over verzuim binnen een afdeling van een G4 gemeente -december 2017.

Posted by Saskia Reudink on Feb 4, 2018 2:06:57 PM

Opdrachtgever: Een van de G4, afdeling Werk & Inkomen

Omvang dialoog: 390 personeelsleden (intern en extern)

Context: Verzuim van 10% - moet naar beneden

 

Aanleiding

De afdeling Werk & Inkomen kampt al een tijd met een hoog langdurig verzuim. Dit heeft hoge kosten, een laag energieniveau en weinig interne verbinding tot gevolg. Er zijn diverse middelen ingezet om dit aan te pakken, o.a. adviesrapport van een verzuimadviesbureau en een training gesprekstechnieken voor managers.

 

Opdracht LetsOpp

De Gemeente wilde naast andere middelen, ook inzetten op preventie. LetsOpp heeft de verzuimcoördinator ondersteund met het verkrijgen van een goed beeld bij het sentiment rondom verzuim en mogelijke oplossingen die breed gedragen worden. De OppApp is ingezet om preventief te handelen op verzuim en om vitaliteit als onderwerp op de kaart te zetten van medewerkers.

 

Aanpak

 • Promotiemateriaal met heldere boodschap/uitnodiging (banners, posters, email en intranetpagina);
 • Mini-college voor directieleden om draagvlak voor de aanpak te verkrijgen;
 • Korte introducties van Saskia/LetsOpp met verzuimcoördinator bij alle teams van de afdeling (wat gaan we doen, waarom, hoe werkt het?);
 • Dialoog via de opp app over verzuim (o.a. wat betekent gezond werken voor jou, welke oplossingen zie jij, waarover wil jij het nog meer hebben?);
 • Ingezet op veel tussentijdse terugkoppeling via een mix van middelen (intranet, via de opp app, via medewerkers die ambassadeurs zijn, kleine incentives op de werkvloer zoals fruitmand);
 • Nadat de opp app is ingezet om ‘de werkelijkheid’ op te halen en de groep had daarna zelf prioriteit hierin aangebracht, is er een groot evenement georganiseerd om de resultaten terug te geven aan de groep. Op basis van de 3 ideeën/thema’s die de groep zelf prioriteit en steun had gegeven, zijn er pitches gehouden. De 3 beste pitiches hebben vervolgens tijd en gekaderd budget gekregen hun idee verder uit te werken, onder regie van de verzuimcoördinator/projectleider.
 • Om de OppApp en de mindset van ‘bottom-up’ te laten beklijven, organiseert LetsOpp in februari 2 colleges inhouse, zodat binnen de gehele Gemeente mensen zich kunnen informeren over de wetenschap over groepsdynamica en collectieve intelligentie.

 

Resultaten

 • binnen 7 dagen 232 mensen in de start dialoog
 • gedurende de livegang steeg het aantal medewerkers dat deelnam (op dit moment 390 mensen actief)
 • zo’n 50 medewerkers van de gemeente volgen het college en zijn bekend met de bottom-up uitgangspunten van collectieve intelligentie
 • het evenement met pitches over de ideeën werd door 100 mensen bezocht (was tijdens werktijd). De energie was voelbaar en gezien de respons op Linkedin van de aanwezigen heeft het impact gemaakt.
 • de directeur heeft tijdens het evenement bekend gemaakt dat hij een van de aangedragen ideeën meteen effectueerde, door te melden dat hij een aantal fietsbureaus had aangeschaft. Dit werd met groot enthousiasme ontvangen.
 • op basis van de input van de input die met de app is opgehaald, is een jaarplan vitaliteit opgezet.
 • de verzuim/projectcoördinator is met de 3 ideeën die hebben gewonnen, en de ambassadeurs vanuit de teams, de plannen aan het concretiseren.

Tags: betrekken, werkdruk, draagvlak, werkstress

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE