Zo verander je met elkaar: van ik naar wij

Kent u het? Zo’n bedrijf waar eens in de paar jaar de bezem flink doorheen gaat. Al dan niet met een nieuw management. Je ziet er steeds hetzelfde patroon: het roer moet drastisch worden omgegooid. En de veranderingen komen top-down: het management ‘rolt uit’. Tot zover herhaling van een bekend beeld. Benieuwd naar hoe het anders kan? Anders dan in de meeste managementboeken beschreven?

 Op de werkvloer kan het gevoel ontstaan van ‘daar gaan we weer’ en ‘hebben we allemaal al eens meegemaakt’ tot ‘dit gaat helemaal niet werken, wij trekken ons eigen plan wel’. Het resultaat: de gewenste impact van de veranderingen blijft uit en een aantal jaren later begint het hele proces opnieuw.

 Tijd, geld en talent

Op grote, maar ook op kleine schaal, kost bedrijven dit soort processen veel tijd, geld en talent. Het is een direct verlies. Kan dat niet anders: bepalen wat de koers van de organisatie zou moeten zijn? Bedrijven willen eigenlijk heel graag een simpele en veel minder kostbare manier.

Zo kan het ook!

Het is heel goed mogelijk om, naast de expertise van het management, de inzet van eigen medewerkers slimmer  te benutten. Ze hebben hartstikke veel denkpotentieel. Met pittige sollicitatierondes haal je immers al de beste mensen in huis: talent en kennis is er dus genoeg aanwezig! Bovendien: jouw mensen hebben dagelijks contact met je stakeholders, kennen de werkprocessen als geen ander, weten wat praktisch wel en niet haalbaar is en voelen doorgaans goed aan wat speelt.

Van inzichten en ideeën naar een verbeterslag

LetsOpp biedt de aanpak om de inzichten en ideeën van je medewerkers op een constructieve manier op te halen. Met de bijbehorende online tool, de Opp app, geef je de verbeterslag in je organisatie verrassend vlot structuur en je doet dit mét de mensen. De aanpak is gebaseerd op de gedragswetenschap.

Dit werkt en wel hierom

Door regelmatig het net op te halen onder je eigen mensen en input te vragen over de gewenste toekomst van de organisatie en hoe daar te komen, gebeuren er drie dingen:

  1. De kwaliteit van de ideeën krijgt een boost. Waarom? Omdat de medewerkers die input geven de ‘core’ van je organisatie vormen en dagelijks de impact van de veranderingen zullen ervaren. Dit is het aanboren van een bron van een enorme dosis kennis, kunde en efficiency.
  2. Mogen meedoen levert betrokkenheid, bereidwilligheid en draagvlak op binnen de organisatie. Mensen hebben immers zelf meegepraat over de veranderingen en voelen zich medeverantwoordelijk. Bovendien is er vaak sprake van een verrassend ambitieniveau.
  3. De sociale data die ontstaat, toont een beweging van ‘ik naar wij’ aan.

Veranderen met elkaar

Deze aanpak vraagt van het management een belangrijke stap: openstaan voor de input vanuit de organisatie. Dat betekent niet dat alle trossen los gaan, wel dat het denkpotentieel van eigen mensen centraal staat. Organisaties die de kracht en kwaliteit van ideeën van medewerkers op waarde wisten te schatten, hebben louter positieve ervaringen. Zo blijf je dus weg van een patroon van veranderen zonder impact. En ga je het gewoon doen: mét de groep veranderen.

Lees meer over de Opp app en onze aanpak [interne link invoegen /opp-app]

post content here…

Leave a Comment