LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Waarom u beter geen beslissingen kunt nemen in vergaderingen!

Posted by Bas van Kesteren on 14-mrt-2016 15:33:21

Dat vraagt om uitleg, hoor ik u nu denken. Het is natuurlijk volstrekt tegendraads om tijdens een vergadering of bijeenkomst geen beslissingen te nemen. Deze vergaderingen zijn er onder andere voor om beslissingen te nemen. Dit zit in ons gedrag en onze cultuur. Hoe zouden we anders tot daadkracht komen?

In de sociale psychologie en groepsdynamica kennen we de term conformisme. We voegen tot op zekere hoogte ons gedrag naar dat van de groep waartoe we op dat moment behoren, zonder dat er sprake is van een directe oproep om dit te doen.

Al sinds het begin van de vorige eeuw is hier veel onderzoek (*) naar gedaan. In hoeverre laten wij onze mening en beslissing afhangen van anderen? 

Wellicht heeft u dit tijdens uw vergadering wel eens meegemaakt. Een beslissing moet worden genomen, voor of tegen. U dacht eigenlijk TEGEN te zijn, maar u bent geen dissident. Uw voorgangers in de beslissingsboom zeiden allemaal VOOR. De kans dat u zich conformeert is wellicht bij de eerste ronde gering, maar naar mate u meer rondes doorloopt met dezelfde groep, zal de kans op conformisme hoog oplopen.

Waarom is dit zo? Omdat u een mens bent. Aanvaarding en accuraatheid zijn belangrijke menselijke dynamieken. In de meeste gevallen bent u een mens die tot de groep wil behoren. Aanvaarding is van vitaal belang en daardoor is beïnvloeding door de groep dan ook in ruime mate aanwezig. Ook accuraatheid is een dynamiek die hier een grote rol speelt. Als u het niet helemaal zeker weet dan let u op de meningen en beslissingen van anderen. U laat u dan leiden. Op dat moment is uw stem niet de stem van uzelf. 

Conformisme zal toenemen als de groep groter wordt, de aanwezigheid van ambiguïteit en als er veel expertise aanwezig is in de groep.

Bij grote vergaderingen en bijeenkomsten zien we dit verschijnsel veel voorkomen en het geeft een oneigenlijk beeld van de situatie. 

Waarom nemen we de beslissing niet gewoon achteraf, na de vergadering of bijeenkomst, als we er even over hebben nagedacht. Liefst anoniem. Dan laten we ons minder beïnvloeden, minder conformisme, en krijgen we met elkaar een beter beeld en dus een beter draagvlak.

* Muzafer Sherif (1935), Solomon Asch (1956).

 

Tags: Betrokkenheid, vergadering, beslissing

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE