LetsOpp Logo Kleur3x.png
COLLEGES

LetsOpp Blog

Gecascadeerde associatieve ideeënontwikkeling = betrokkenheid

Posted by Bas van Kesteren on 31-mei-2016 10:37:00

"Wat zegt hij nu", hoor ik u denken. "Een gecascadeerde WAT?" En wat heeft betrokkenheid daarmee te maken?

Over het onderwerp - betrokkenheid creëren - bij bijvoorbeeld medewerkers, leden of andere stakeholders is veel over geschreven. Vaak door schrijvers met een praktische 'doen' insteek of men heeft een incidentele belevenis gehad met positieve resultaten. Maar dit alles is vaak van korte duur.

Read More

Tags: Tevredenheid, ideeën, Betrokkenheid medewerkers verhogen

Kijk het intranet werkt! Maar uhh.. voor wie dan?

Posted by Bas van Kesteren on 15-feb-2016 11:27:35
U kent het wel. Het intranet van uw organisatie. Vaak met veel enthousiasme geïntroduceerd en gepromoot. In het begin wordt het matige gebruik met de mantel der liefde bedekt, maar snel daarna komen de eerste haarscheurtjes.
Read More

Tags: Tevredenheid, Medewerkers, feedback, dialoog, pulse survey, ideeën, loud minority

Tevredenheidsonderzoeken maken meer kapot dan u lief is!

Posted by Bas van Kesteren on 4-feb-2016 13:05:09

Wat kost tijd en geld, irriteert uw medewerkers of cliënten en levert niets op? Het antwoord: een tevredenheidsonderzoek. Want u valt mensen lastig met een lange vragenlijst, en uit de antwoorden blijkt alleen wat er in het verleden fout ging en niet hoe het dan wél moet. De oplossing: gebruik een app en vraag naar de toekomst.

Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, forward thinking, Betrokkenheid medewerkers verhogen

De 'Enquête': een slecht gesprek met uw stakeholders

Posted by Bas van Kesteren on 29-dec-2015 14:24:50
U herinnert zich vast nog wel een moment waarop u op een feestje was met iemand die veel over zichzelf sprak. Hij bleef maar doorgaan, eindeloos en erg vol van zichzelf. Veel vragen stellen en telkens ook zelf de antwoorden oreren. "Heb jij nou ook...". U probeerde er nog tussen te komen, maar het lukte maar niet. En u maar net doen alsof u geïnteresseerd bent. In werkelijkheid bent u aan het bedenken hoe u onder dit gesprek uit kunt komen. Het liefste toch op een beleefde manier.
Niet positief, zo’n gesprek zonder dialoog of het met elkaar delen van ervaringen en inzichten. Laat staan dat je in een bepaalde 'sociale' leercurve komt met elkaar. Dit laatste is juist vaak de onderliggende beleving van wat we achteraf altijd ‘een goed gesprek’ noemen.
Read More

Tags: Betrokkenheid, Tevredenheid, Sociale Leercurve, Loyaliteit, Bereidheid

Forward Thinking - MTO 2.0

Posted by Bas van Kesteren on 18-dec-2015 16:33:17

Ik heb in mijn leven al heel wat tevredenheidsonderzoeken ingevuld. Laat ik maar niet optellen hoeveel tijd ik heb gespendeerd aan deze invulexercities. Van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) tot klanttevredenheid en event-feedback. Allemaal met de gedachten om informatie te verzamelen over mijn beleving. Ik mag dus iets zeggen over hoe ik iets heb ervaren, over situaties die zich in het verleden hebben afgespeeld. 

Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, Medewerkers, Betrokkenheid medewerkers verhogen

Hoe organiseer je betrokkenheid?

Posted by Bas van Kesteren on 12-dec-2015 11:34:53
Een prangende vraag van veel organisaties is hoe medewerkers en stakeholders te betrekken bij het richting geven aan en oplossen van vraagstukken binnen én buiten de organisatie. Samen denken en samen doen levert juist de krachtige impuls om meer voor elkaar te krijgen. Maar hoe? Hoe organiseren we dit? Hoe krijgen we medewerkers en stakeholders zover dat ze actief mee gaan doen? Op een duurzame manier! En een stap verder: hoe krijgen we de gezamenlijke intelligentie van al deze mensen gebundeld en kunnen we als organisatie effectievere wegen bewandelen? Een nieuwe methodiek doet haar intrede: Collective Brainpower®, de permanente verbinding met stakeholders.
Read More

Tags: Groepsdynamica, MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, Medewerkers, participatie, Collective Brainpower