LetsOpp Logo Kleur3x.png
COLLEGES

LetsOpp Blog

Nieuwe vorm van burgerparticipatie 

Posted by Saskia Reudink on 11-jul-2018 15:24:46

Invoering Omgevingswet 2021

Met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, moeten (lokale) overheden op zoek naar nieuwe manieren om burgerparticipatie in te richten. Op zich is burgerparticipatie niets nieuws, gemeentes hebben allerlei manieren voor burgers om inspraak te hebben. Maar de manier waarop het tot nu toe gebeurt, haalt niet het beste uit burgers en overheden naar boven.

Read More

Tags: participatie, bestuurders, belangenbehartiging, politiek, draagvlak, medezeggenschap

Forward Thinking = Draagvlak

Posted by Bas van Kesteren on 16-jun-2016 10:34:37

Vooruit kijken, in plaats van terugkijken? Waar heb jij een beter gevoel bij? De meesten onder ons zullen zeggen dat vooruit kijken meer energie geeft. En dat is ook zo, volgens de sociale gedragswetenschap.

Read More

Tags: hrm, ideeën, draagvlak