Interne communicatie verbeteren

Posted by Bas van Kesteren on 15-nov-2017 14:14:32

Wat kost tijd en geld, irriteert medewerkers en levert vooral geklaag op? Een traditioneel tevredenheidsonderzoek. In de eerste plaats omdat je als organisaties je mensen dan lastig valt met een lange, dorre vragenlijst. En in de tweede plaats omdat uit de antwoorden alleen blijkt wat er in het verleden fout ging, niet hoe het dan wél moet.

Read More

Tags: Groepsdynamica, MTO, Betrokkenheid, Interne communicatie verbeteren, forward thinking, tevredenheidsonderzoeken, Betrokkenheid medewerkers verhogen, backward thinking

De meest besproken onderwerpen met medewerkers

Posted by Bas van Kesteren on 17-apr-2016 9:56:39
Wat bespreek je eigenlijk met je medewerkers? Niet individueel, want dan gaat het meestal over een beoordeling of over operationele zaken. Nee, wat bespreek je met alle medewerkers en waar kan je hun gezamenlijke denkkracht voor gebruiken? Er leven een hoop inzichten, ervaringen en visies bij de medewerkers. Maar hoe kunnen we daar gebruik van maken? Liefst op een gestructureerde manier.
Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, hrm, hr, leiderschap, samen innoveren, werkdruk, Betrokkenheid medewerkers verhogen, cultuur, samenwerken, werkstress, innoveren, persoonlijk leiderschap

Waarom u beter geen beslissingen kunt nemen in vergaderingen!

Posted by Bas van Kesteren on 14-mrt-2016 15:33:21

Dat vraagt om uitleg, hoor ik u nu denken. Het is natuurlijk volstrekt tegendraads om tijdens een vergadering of bijeenkomst geen beslissingen te nemen. Deze vergaderingen zijn er onder andere voor om beslissingen te nemen. Dit zit in ons gedrag en onze cultuur. Hoe zouden we anders tot daadkracht komen?

Read More

Tags: Betrokkenheid, vergadering, beslissing

Het publiek betrekken bij je presentatie

Posted by Bas van Kesteren on 3-mrt-2016 9:55:55

Nog 53 slides te gaan lief publiek

Ik heb in het verleden veel congressen bezocht. Vaak in grote zalen in binnen- en buitenland, soms op de prachtige locaties, waar de omgeving de inhoud van het congres mooi aanvulde. Tijdens deze bijeenkomsten sta je als deelnemer dan default in de ontvang-stand. Ik ging er van uit dat de organiserende partij vooral wil zenden. Dit geeft af en toe ook wel een lekker gevoel, beetje achterover leunen en aanhoren. 

Read More

Tags: Betrokkenheid, Collective Brainpower, pulse survey, presenteren

Social intranet maakt nog geen collectieve intelligentie.

Posted by Bas van Kesteren on 4-feb-2016 21:04:04

De (digitale) ideeënbus

In elke organisatie is er wel een mogelijkheid om ergens een idee achter te laten. Hing nog niet zo heel lang geleden de ideeënbus aan de muur, tegenwoordig kunnen we dat ook digitaal doen. De intentie van de meeste organisaties is goed. Het resultaat daarentegen valt in de meeste gevallen erg tegen. En als er dan al een idee in de bus valt, of wordt gepost in de digitale variant, dan weten we eigenlijk hier niet mee om te gaan. 
Read More

Tags: Betrokkenheid, Medewerkers, ideeën

Tevredenheidsonderzoeken maken meer kapot dan u lief is!

Posted by Bas van Kesteren on 4-feb-2016 13:05:09

Wat kost tijd en geld, irriteert uw medewerkers of cliënten en levert niets op? Het antwoord: een tevredenheidsonderzoek. Want u valt mensen lastig met een lange vragenlijst, en uit de antwoorden blijkt alleen wat er in het verleden fout ging en niet hoe het dan wél moet. De oplossing: gebruik een app en vraag naar de toekomst.

Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, forward thinking, Betrokkenheid medewerkers verhogen

De 'Enquête': een slecht gesprek met uw stakeholders

Posted by Bas van Kesteren on 29-dec-2015 14:24:50
U herinnert zich vast nog wel een moment waarop u op een feestje was met iemand die veel over zichzelf sprak. Hij bleef maar doorgaan, eindeloos en erg vol van zichzelf. Veel vragen stellen en telkens ook zelf de antwoorden oreren. "Heb jij nou ook...". U probeerde er nog tussen te komen, maar het lukte maar niet. En u maar net doen alsof u geïnteresseerd bent. In werkelijkheid bent u aan het bedenken hoe u onder dit gesprek uit kunt komen. Het liefste toch op een beleefde manier.
Niet positief, zo’n gesprek zonder dialoog of het met elkaar delen van ervaringen en inzichten. Laat staan dat je in een bepaalde 'sociale' leercurve komt met elkaar. Dit laatste is juist vaak de onderliggende beleving van wat we achteraf altijd ‘een goed gesprek’ noemen.
Read More

Tags: Betrokkenheid, Tevredenheid, Sociale Leercurve, Loyaliteit, Bereidheid

Forward Thinking - MTO 2.0

Posted by Bas van Kesteren on 18-dec-2015 16:33:17

Ik heb in mijn leven al heel wat tevredenheidsonderzoeken ingevuld. Laat ik maar niet optellen hoeveel tijd ik heb gespendeerd aan deze invulexercities. Van medewerkerstevredenheidsonderzoeken (MTO) tot klanttevredenheid en event-feedback. Allemaal met de gedachten om informatie te verzamelen over mijn beleving. Ik mag dus iets zeggen over hoe ik iets heb ervaren, over situaties die zich in het verleden hebben afgespeeld. 

Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, Medewerkers, Betrokkenheid medewerkers verhogen

Hoe organiseer je betrokkenheid?

Posted by Bas van Kesteren on 12-dec-2015 11:34:53
Een prangende vraag van veel organisaties is hoe medewerkers en stakeholders te betrekken bij het richting geven aan en oplossen van vraagstukken binnen én buiten de organisatie. Samen denken en samen doen levert juist de krachtige impuls om meer voor elkaar te krijgen. Maar hoe? Hoe organiseren we dit? Hoe krijgen we medewerkers en stakeholders zover dat ze actief mee gaan doen? Op een duurzame manier! En een stap verder: hoe krijgen we de gezamenlijke intelligentie van al deze mensen gebundeld en kunnen we als organisatie effectievere wegen bewandelen? Een nieuwe methodiek doet haar intrede: Collective Brainpower®, de permanente verbinding met stakeholders.
Read More

Tags: Groepsdynamica, MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, Medewerkers, participatie, Collective Brainpower