LetsOpp Logo Kleur3x.png
COLLEGES

LetsOpp Blog

Nieuwe vorm van burgerparticipatie 

Posted by Saskia Reudink on 11-jul-2018 15:24:46

Invoering Omgevingswet 2021

Met de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2021 ingaat, moeten (lokale) overheden op zoek naar nieuwe manieren om burgerparticipatie in te richten. Op zich is burgerparticipatie niets nieuws, gemeentes hebben allerlei manieren voor burgers om inspraak te hebben. Maar de manier waarop het tot nu toe gebeurt, haalt niet het beste uit burgers en overheden naar boven.

Read More

Tags: participatie, bestuurders, belangenbehartiging, politiek, draagvlak, medezeggenschap

Moet de Wet op de OR niet snel op de schop?

Posted by Bas van Kesteren on 28-feb-2016 9:14:46

Als u bij een bedrijf werkt met een beetje omvang, dan weet u ongetwijfeld dat een ondernemingsraad (OR) verplicht is. Voor velen een vrijwel onzichtbaar verschijnsel, voor weinigen een mogelijkheid om vinger aan de pols te houden. Er is zowaar een echte wet - de WOR - die het bestaan van een OR verplicht stelt. Zodat medewerkers hun stem kunnen laten horen en meepraten over het reilen en zeilen van de organisatie, weliswaar via een gekozen afvaardiging geregeld.

Read More

Tags: Medewerkers, WOR, belangenbehartiging, OR