LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Moet de Wet op de OR niet snel op de schop?

Posted by Bas van Kesteren on 28-feb-2016 9:14:46

Als u bij een bedrijf werkt met een beetje omvang, dan weet u ongetwijfeld dat een ondernemingsraad (OR) verplicht is. Voor velen een vrijwel onzichtbaar verschijnsel, voor weinigen een mogelijkheid om vinger aan de pols te houden. Er is zowaar een echte wet - de WOR - die het bestaan van een OR verplicht stelt. Zodat medewerkers hun stem kunnen laten horen en meepraten over het reilen en zeilen van de organisatie, weliswaar via een gekozen afvaardiging geregeld.

De OR heeft een aantal doelstellingen. Een belangrijke is het behartigen van de belangen van de medewerkers. Een nobele doelstelling die wellicht voor velen van u, als medewerker, ver van u bed staat. De vertegenwoordiging, de leden van de OR, proberen naar eer en geweten uw mening te laten doorklinken bij hun directie. 

Belangenbehartiging is een vak, dat veel inzet en tijd van mensen eist. Bij begeleiding van groepen en in het bijzonder ondernemingsraden stel ik altijd de vraag waar de OR-leden hun informatie vandaan halen. Hoe meten zij de temperatuur van de organisatie? En welke directe lijn onderhouden ze met (alle) medewerkers? Hoe weten OR-leden hoe hun collega’s over een bepaald onderwerp denken? Hoeveel onbewuste aannames worden er gedaan en hoezeer is hun directie daar van op de hoogte?

De wet op de ondernemingsraden is gezien de snelle veranderingen actueler dan ooit, maar helaas ook zeer verouderd. OR-leden hebben vanwege die snelle veranderingen middelen nodig om real-time de mening en de ideeën vanmedewerkers te weten te komen. OR-leden hoeven niet zelf meer conclusies te trekken. Met de juiste tool kan het OR-collectief van medewerkers dat net zo makkelijk zelf. De OR krijgt een andere gedaante. Geen afvaardiging meer, maar de waardevolle stem van het hele bedrijf klinkt door het gebouw. 

En dat moet de vernieuwing van de WOR worden. Het gevaar van vertegenwoordiging is dat het snel te maken krijgt met persoonlijke zienswijzen van de vertegenwoordigers. Vaak met de beste bedoelingen, maar geen getrouwe afspiegeling van de groep. Leest u ook eens het artikel over 'Hoeveel aannames doet u per dag?'.

Rechtstreeks bij de bron ophalen van meningen en deze presenteren aan de organisatie-besturen. Dat is nog eens power waar iedereen wat aan heeft. Dan hoeft u als OR niet meer te zeggen "Wij denken dat het personeel hier zus-en-zo over denkt...". Nee, dan wordt de tekst: "Hier ziet u feitelijk wat het collectief van onze mensen ervaart, vindt, verwacht, wil,…". Dat is een veel betere opsteker voor het management. Dit is niet alleen effectief voor OR en directie, ook medewerkers zijn zo directer betrokken bij de vraagstukken en creëren zelf het draagvlak ervoor.

Bovenstaande is het vandaag de dag mogelijk. Innovatieve apps, zoals pulse survey apps, waarmee je continue de conversatie voert met de achterban. PW de Gids schreef hier een interessant artikel over: "Continue feedback geven: 5 apps". Geef de OR zo’n tool in handen en de OR-verkiezing wordt weer een echte wedstrijd waar mensen graag aan deel nemen. Want nu hebben ze wel kracht.

Dus misschien moet de Wet op de OR snel gemoderniseerd worden!

Tags: Medewerkers, WOR, belangenbehartiging, OR

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE