LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Kijk het intranet werkt! Maar uhh.. voor wie dan?

Posted by Bas van Kesteren on 15-feb-2016 11:27:35
U kent het wel. Het intranet van uw organisatie. Vaak met veel enthousiasme geïntroduceerd en gepromoot. In het begin wordt het matige gebruik met de mantel der liefde bedekt, maar snel daarna komen de eerste haarscheurtjes.
"Het kost klauwen met geld en het wordt door niemand gebruikt", is wat ik regelmatig bij klantbezoeken hoor. Als we dit weten, waarom doen we het dan?
Volgens wikipedia is een intranet een privaat ‘netwerk’ binnen een organisatie. Kortom een interne website waar we als medewerkers van alles kunnen doen. Voor het vinden van bedrijfsinformatie, het opvragen van het aantal vakantiedagen, het doorlezen van de huisregels, het aanvragen van een nieuwe computer, het volgen van online trainingen etc. U kunt het zo gek niet bedenken.
Natuurlijk, ik heb in het verleden ook vaak dankbaar gebruik gemaakt van deze digitale allesweter en -verwijzer. Maar het blijft vaak een verzameling brochures, nieuwsbrieven, documenten en operationele functionaliteiten.
Technisch kan er natuurlijk heel veel en we zien dan ook dat de techniek vaak 'leading' is. ICT'ers kunnen helemaal los gaan op dit technisch wonder aan functionaliteiten. Maar pas op: ga het nou niet gebruiken waar het niét voor bedoeld is.
Ik zie maar al te vaak dat het (social) intranet bijvoorbeeld als dialoog-middel wordt gezien. “We willen graag interactie met onze medewerkers, we gaan ze vragen om aan ons ideeën aan te reiken.” Maar dat gebeurde al niet toen de fysieke ideeënbus aan de muur hing! En dat zal ook niet gebeuren met de digitale variant. De deelname is laag, het aantal aangebrachte ideeën van een enkel welwillend individu is nog lager. Kortom, technisch werkt het, maar niemand wil er aan. Het werkt dus niet.
Maar waarom doen medewerkers niet mee? Ze willen toch graag hun stem laten doorklinken? Dat zijn vragen die mij vaak worden gesteld. Het antwoord is simpel. Omdat het geënt is op techniek, niet op het conversatie- en participatiegedrag van mensen. U kunt nog zo’n goed verzorgd intranet maken, het brengt mensen niet op de been laat staan in de gewenste ‘idee-flow’. Vanuit de groepsdynamica, waar ik al jaren aan verslingerd ben, kennen we 4 dynamieken voor het opzetten van een dialoog met mensen, in casu medewerkers:

 

Outside-In

Uw medewerkers voelen zich betrokken wanneer u onderwerpen bespreekt die ze relevant vinden. Dus onderzoek en vraag (exploratie) uw medewerkers wat hen bezig houdt, wat zij belangrijk vinden in het reilen en zeilen van hún organisatie. Opgelegde onderwerpen hebben in het algemeen minder de aandacht. Outside-In werkt vanuit het perspectief van de ander, ga op zijn of haar stoel zitten. Onderwerpen die zowel bij u als bij medewerkers leven leveren een hogere graad van betrokkenheid op.

 

Slimme dialoog

Laten zien dat u luistert naar uw medewerkers is een goede manier om betrokkenheid te creëren. Dat doet u niet door boodschappen de wereld in te zenden. Monologen zijn niet meer van deze tijd. Maar vraag nou eens wat er leeft onder uw medewerkers. Vat eens samen wat er in de groep overheerst  aan sentimenten, opvattingen en ideeën. En speel dat eens terug aan de totale groep. Interessante kost voor iedereen: nog meer aanhangers en nog meer (associatieve) ideeën. Waardeer de intelligentie van medewerkers. Haal niet alleen het net op, maar laat stakeholders gezamenlijk meedenken en meedoen. Door deze slimme dialoog ontwikkelen uw medewerkers niet alleen betere ideeën, ze leren ook van elkaar. U hebt de sociale leeromgeving gecreëerd!
 

Forward Thinking

Met elkaar terugkijken naar het verleden, waar we niets meer kunnen veranderen? Of met elkaar de toekomst bepalen, waar we enige invloed op hebben? Het één kan niet zonder het ander! Maar welke van deze twee heeft de voorkeur van de medewerkers? Terugkijken brengt ons in 90% van de gevallen in negatieve denkpatronen en sentimenten. Het brein gaat welwillend op zoek naar datgene wat niet goed was. Vanuit die positie kom je maar moeizaam in de ‘idea flow’ hoe zaken beter kunnen. 'Forward thinking' richt meteen je oog op de toekomst en daagt je brein uit. Je gaat 'aan'! Een veel effectievere dialoog van waaruit je samen de toekomst vorm geeft en een stimulerende betrokkenheid creëert.
 

Anoniem en transparant

Tot slot grondbeginsel nummer 4! Groepsdynamica gaat uit van een zekere mate van eensgezindheid binnen een groep. Wat we ‘neuzen-dezelfde-kant-op-noemden’. Het gevaar schuilt er echter in dat de ‘loud minority’ deze eensgezindheid claimt. Terwijl de ‘silent majority’ zo haar redenen heeft om er het zwijgen toe te doen. Maar betrek nou eens iedereen en maak het én anoniem én zo inzichtelijk dat ik meteen zie hoe de hele groep denkt. Dit zijn de absolute sleutelvoorwaarden voor succes. Want de mening van het collectief is interessanter dan u denkt!

 Wilt u meer weten? Bezoek dan een van onze colleges (kosteloos) die we samen met onderwijsinstellingen en gemeenten organiseren.

KOM NAAR DE COLLEGES - KOSTELOOS

Tags: Tevredenheid, Medewerkers, feedback, dialoog, pulse survey, ideeën, loud minority

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE