LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Hoe organiseer je betrokkenheid?

Posted by Bas van Kesteren on 12-dec-2015 11:34:53
Een prangende vraag van veel organisaties is hoe medewerkers en stakeholders te betrekken bij het richting geven aan en oplossen van vraagstukken binnen én buiten de organisatie. Samen denken en samen doen levert juist de krachtige impuls om meer voor elkaar te krijgen. Maar hoe? Hoe organiseren we dit? Hoe krijgen we medewerkers en stakeholders zover dat ze actief mee gaan doen? Op een duurzame manier! En een stap verder: hoe krijgen we de gezamenlijke intelligentie van al deze mensen gebundeld en kunnen we als organisatie effectievere wegen bewandelen? Een nieuwe methodiek doet haar intrede: Collective Brainpower®, de permanente verbinding met stakeholders.
Dat we leven in een tijd van participatie en ‘meedoen’ is een ontwikkeling die door velen als zeer positief wordt ervaren. Diep van binnen weten we allemaal dat als je stemrecht hebt of je mag iets organiseren wat vanuit jezelf komt, de betrokkenheid omhoog schiet. We willen als individu graag invloed uitoefenen, meebepalen en meedoen. Dit geldt voor onze maatschappelijke rol en in hoeverre we participeren in verschillende clubs, groepen en andere vormen van sociale activiteiten. Vanuit deze sociale betrokkenheid zien we nu ook een verschuiving naar de werkomgeving. Oprechte betrokkenheid en samen denken en organiseren binnen bedrijven en organisaties is een ontwikkeling die in toenemende mate wordt omarmd.
Dit klinkt veel organisaties inmiddels bekend in de oren en deze manier van organiseren wordt dan ook regelmatig besproken in directiekamers. Die intentie is vrijwel altijd aanwezig, met oprechte bedoelingen. Echter de vraag die steeds opdoemt: hoe gaan we dat dan doen? Hoe organiseer je betrokkenheid? Om dit te kunnen beantwoorden heb je vier verschillende disciplines nodig. Samen zijn zij in staat om Collective Brainpower te organiseren®. Een beknopt introductie.
 

Groepsdynamica

Als eerste in de rij, de regels en wetten van groepsdynamica: de studie van het gedrag van mensen in groepen. Wanneer zijn mensen betrokken bij een groep (= in dit geval de organisatie)? Beter gezegd, wanneer haken mensen aan, trekken ze zaken naar zich toe en nemen ze de verantwoordelijkheid? De volgende toetsingselementen spelen hierbij een belangrijke rol. Is wat we willen organiseren relevant genoeg voor mensen om aan te haken? Wat is de beoogde impact? Welke beweging wordt nagestreefd en hoe dicht staat dat bij de mensen? En als laatste, wat is de waarde voor de betrokkenen? De antwoorden op deze vragen geven weer hoe en in welke richting de betrokkenheid en dus de Collective Brainpower® start.
 

Oprechte communicatie

Als tweede discipline is oprechte communicatie van groot belang. Open en transparant communiceren met authentieke en eerlijke bedoelingen. En dat is niet altijd even makkelijk. Als organisatie dien je met de mensen, en zeker met het collectief, de dialoog aan te gaan. Geen eenrichtingsverkeer meer, maar een dynamiek van luisteren, vragen, terugkoppelen, betrekken en opvolgen. Kortom, als je mensen ergens bij betrekt, regel dan ook correcte terugkoppeling. Dit vraagt om het loslaten van de monoloog, en vergt een totaal andere houding.
 

Technologische middelen

De derde discipline heeft te maken met de technologische middelen die vandaag voorhanden zijn. Als we mensen willen betrekken bij de organisatie, hoe en met welke intensiteit kunnen we deze mensen dan bereiken? Middelen als apps op de smartphone - zoals de Opp App - , dashboards met meetgegevens over de doelgroepen, een community platform als een gezamenlijke co-creatie, et cetera. Willen we betrokkenheid organiseren, dan zullen we dergelijke middelen voorhanden moeten hebben. Notabene: we spreken hier niet over een social media beleid. Nee, het gaat over gerichte communicatie naar beoogde en vaak grote doelgroepen.
 

Herkenning

Tot slot is de stijl waarmee in woord en beeld gecommunicceerd wordt cruciaal voor herkenning en betrokkenheid. Geen corporate benadering, maar een gevoel dat het van de mensen zelf is. Een paradigma shift in optima forma. De methodiek van Collective Brainpower® wordt idealiter door deze disciplines aangestuurd.
Collective Brainpower® schept het vermogen van de organisatie om informatie op nieuwe manieren in te zetten voor het verkrijgen van nuttige inzichten en waardevolle producten en/of diensten. Innoveren en excelleren doe je met z’n allen.
 

Do's & dont's van Collective Brainpower©

Tot slot, de 5 do’s & don’ts van het organiseren van Collective Brainpower©.
  • Ga na wat relevant is voor de doelgroep. Mensen haken aan als het dicht bij hen staat.
  • Bepaal als organisatie niet vooraf wat het einddoel moet zijn, de zogenaamde stip aan de horizon. Laat het collectief dit zelf bepalen. De reis en wat onderweg meegenomen wordt is vaak belangrijker dan het einddoel.
  • Laat de groep ook zelf bepalen wat zij belangrijk vindt, bepaal als organisatie-bestuur het kader en de randvoorwaarden.
  • Laat de commerciële boodschappen achterwege. Collective Brainpower © is een proces van openheid en voornamelijk authenticiteit.
  • De mening van het collectief is er een om serieus genomen te worden.

Wil je meer weten? Bezoek dan een van onze colleges (kosteloos) die we samen met onderwijsinstellingen en gemeenten organiseren.

KOM NAAR DE COLLEGES - KOSTELOOS

Tags: Groepsdynamica, MTO, Betrokkenheid, Tevredenheid, Medewerkers, participatie, Collective Brainpower

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE