LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Forward Thinking = Draagvlak

Posted by Bas van Kesteren on 16-jun-2016 10:34:37

Vooruit kijken, in plaats van terugkijken? Waar heb jij een beter gevoel bij? De meesten onder ons zullen zeggen dat vooruit kijken meer energie geeft. En dat is ook zo, volgens de sociale gedragswetenschap.

Wij hebben de afgelopen decennia geleerd om terug te kijken, onze feedback te geven op een situatie die zich in het verleden heeft afgespeeld. Via vragenlijsten, online surveys, MTO’s en feedback formulieren konden wij onder begeleiding zeggen wat we wilden.

Organisaties willen blijkbaar graag weten hoe wij over deze gedane zaken denken en vragen ons daarover onze meningen geven. Aan de ene kant hoopvol dat de feedback goed is en aan de ander kant om te achterhalen wat wel en niet werkt.

Op basis van deze informatie kunnen we dan bij een volgende planning, strategie of gebeurtenis deze feedback meenemen. Extrapolatie vanuit het verleden, noemen we dat.

Dat dit niet leidt tot een hogere betrokkenheid van de mensen is al jaren bekend. 'Backward thinking' is niet iets waar ons menselijk brein van gaat draaien. Sterker nog, doordat we terugkijken op een situatie in het verleden komt ons gedachtenproces in een licht negatieve modus terecht. We kijken kritisch en gaan in onze tijdlijn na wat er fout is gegaan of wat wij anders zouden willen. Dat we alleen vanuit ons eigen perspectief en belang kijken wordt vaak vergeten.

De vraag die dan rijst is: “Waar doen we het allemaal voor?” Vaak is het doel om de mensen een zo’n goed mogelijke gevoel te geven of een hoge betrokkenheid te creëren. Maar als dit niet lukt met de al genoemde methoden, hoe dan wel?

Het antwoord? Forward Thinking. De meeste impact op het verhogen van betrokkenheid is om mensen in de idee-modus te krijgen. Niet op basis van het verleden, maar om met elkaar ideeën te ontwikkelen hoe we de toekomst gaan inrichten. Maak mensen onderdeel van het oplossingsproces in plaats van naar hun mening te vragen over iets wat al gebeurd is en waar het individu geen invloed meer op heeft.

In het proces van Forward Thinking wordt automatisch draagvlak gecreëerd. Daar hoeven we dus niet meer aan te ‘werken’. Het ontwikkelt zich vanzelf, simpelweg doordat mensen bijdragen aan oplossingen en nieuwe richtingen- waar ze zelf achter staan!

Dus vraag mensen hoe de gewenste toekomst er uitziet en wat ze zelf willen bijdragen. Betrokkenheid gegarandeerd!

Wil je meer weten of Backward vs Forward Thinking en hoe je draagvlak creëert bij onder andere medewerkers, bewoners, klanten? Bezoek een van onze colleges (gratis toegankelijk).

Tags: hrm, ideeën, draagvlak

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE