LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

De politieke partij is van ons allemaal

Posted by Bas van Kesteren on 13-mrt-2016 13:38:39

Met verbazing kijk ik af en toe hoe politieke partijen hun leden betrekken bij de manier waarop de politieke keuzes en koers tot stand komen. 

Bij het werven van nieuwe leden of in verkiezingstijd gaan de partij-prominenten de straat op. In contact met de burger. Als we de media moeten geloven dan wordt ongeveer iedere burger aangesproken. In duidelijk herkenbare outfits met dito pamfletten spreken zij willekeurig mensen aan. Dan zie je weer beelden van een zaal vol met congresgangers. Kijkend naar de verschillende reportages in de media krijg ik de indruk dat de mening van de burger daadwerkelijk meetelt. In werkelijkheid is het aantal mensen dat wordt aangesproken natuurlijk zeer, zeer beperkt. Met als gevolg een geringe inbreng van het electoraat in de politieke besluitvorming.

Het is niet zo raar om te bedenken dat het ledenaantal van de politieke partijen juist hierdoor de afgelopen jaren sterk is afgenomen. Het is ook niet meer van deze tijd om de overtuiging te volgen van slechts een handvol partij-prominenten. Die geloofwaardigheid staat sterk onder druk. 

Politieke partijen kennen doorgaans een zeer krachtige 'loud minority' als kern. Mensen die met overtuiging datgene verwoorden wat ogenschijnlijk belangrijk is en waar je het bijna niet mee oneens kunt zijn. Overtuigen is hier de rode draad. Zieltjes winnen. Maar het op deze wijze overtuigen van mensen is bij lange na geen effectieve methode om mensen te binden. 

Het grote probleem van de huidige structuur van politieke partijen is dat de partij-elite de gelederen onbewust gesloten houdt. Stop mensen in een vereniging of organisatiestructuur en er begint een hiërarchie te ontstaan, die zichzelf draaiende houdt. Met een beetje geluk dringt de mening van de gewone burger en het individuele partij-lid wel ergens door. De politieke partijen zien dit vanuit hun dwingende overtuiging natuurlijk heel anders. Ze overtuigen vooral zichzelf dat dit niet zo is. 

Wat ik zou willen is dat de politieke partij weer van alle leden wordt. Iedereen een stem en samen bedenken wat de koers wordt. Als collectief de onderwerpen inhoud geven en als partij-lid dus echt meedoen aan een gedeeld partijstandpunt . Waarom vasthouden aan  een structuur waarin meebepalen alleen is voorbehouden aan steeds weer dezelfde loud minority? Ze vormen met de beste wil van de wereld geen afspiegeling van de hele club.

"Mijn achterban vindt dit en denkt zus-en-zo", hoor ik menig partijleider beweren.  Maar wie is die achterban dan en hoe representatief is die dan wel? Wil je als volksvertegenwoordiger duurzaam het hart veroveren van de huidige generatie stemmers, dan zul je het echt anders moeten aanpakken. Mensen laten zich op geheel andere wijze inspireren, willen gehoord worden en betrokken zijn.

De oplossing is vrij eenvoudig. We leven anno 2018: smartphones, app's en het communicatiegedrag van de huidige generaties. Tel deze drie bij elkaar op en...

Tags: samen, ledenwerving, nieuwe leden, politiek

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE