LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

De meest besproken onderwerpen met medewerkers

Posted by Bas van Kesteren on 17-apr-2016 9:56:39
Wat bespreek je eigenlijk met je medewerkers? Niet individueel, want dan gaat het meestal over een beoordeling of over operationele zaken. Nee, wat bespreek je met alle medewerkers en waar kan je hun gezamenlijke denkkracht voor gebruiken? Er leven een hoop inzichten, ervaringen en visies bij de medewerkers. Maar hoe kunnen we daar gebruik van maken? Liefst op een gestructureerde manier.
In de afgelopen 3 jaar hebben we meer dan 70 projecten - met meer dan 15.000 medewerkers van verschillende organisaties - met de Opp App gestart en we kunnen nu ook de voorlopige balans opmaken welke onderwerpen het meest zijn aangedragen. En die onderwerpen hebben we volgens het FORWARD THINKING principe besproken. Dus met elkaar naar de toekomst kijken. In het overgrote deel van de conversaties hebben we gevraagd welke onderwerpen de medewerkers zouden willen bespreken.
De top 5 van meest besproken onderwerpen met medewerkers van middelgrote en grote organisaties die zij zelf hebben aangedragen zijn:

 

#1 Cultuur

Met stip op nummer één staat cultuur. Samen de definitie bepalen van een gewenste cultuur en ideeën verzamelen en delen hoe we daar als medewerkers gaan komen. Waarom dit onderwerp zo populair is, komt omdat cultuur te vaak wordt opgelegd door de organisatie in plaats van het samen met de medewerkers te bedenken hoe we het gaan aanpakken.

Veel gestelde vragen aan medewerkers om hun ideeën te geven:

 • Wat is voor jou een prettige cultuur om in te werken?
 • Wat zijn voor jou de belangrijkste onderdelen van een prettige werkomgeving?
 • Waar zou je het liefst aan willen werken om de cultuur nog verder te verbeteren?
 • Hoe kan jij de cultuur in positieve zin beïnvloeden?

 

#2 Samenwerken

Bij dit onderwerp komt bijna altijd naar boven of en in welke mate samenwerken belangrijk is. Niet alleen voor de organisatie, maar zeker ook voor de medewerkers. Wat zijn de ideeën om beter samen te werken en welke hobbels moeten we als medewerkers opruimen? De meeste mensen vinden samenwerken erg belangrijk, maar weten niet hoe bepaalde ingesleten patronen te doorbreken. Door met elkaar ideeën te generen hoe dit wel te doen, komen de oplossingen van de medewerkers zelf.
Veel gestelde vragen aan medewerkers om hun ideeën te geven:
 • Geef aan wat jij belangrijk vindt in samenwerken.
 • Wat is volgens jou de kern van goed samenwerken?
 • Wat maakt samenwerken leuk voor jou?
 • Heb jij goede voorbeelden van samenwerking bij andere organisaties? En wat zou onze organisatie hiervan kunnen leren?

 

#3 Werkdruk en werkplezier

Iedere dag verzetten medewerkers bergen werk voor hun organisatie. Soms is de stapel werk hoger dan we zouden willen. Dat kan dan leiden tot te hoge werkdruk en werkstress. In bijna elke organisatie is dit een sluipend gevaar. Op nummer drie in de ranglijst staat dan ook werkdruk. Het is vaak voor medewerkers alleen al verlichtend om te weten dat hij of zij niet de enige is.
Veel gestelde vragen aan medewerkers om hun ideeën te geven:
 • Zou jij willen beschrijven hoe (te hoge) werkdruk er voor jou uitziet?
 • Welke ideeën heb jij om het aantal overlegsituaties en afspraken terug te brengen?
 • Welke oplossingen zie je zelf om de (te hoge) werkdruk/werkstress aan te pakken?
 • Wat is werkplezier voor jou?

 

#4 Samen innoveren

Verrassend op nummer vier het onderwerp innoveren. Organisaties maken steeds meer structureel gebruik van de denkkracht van hun eigen medewerkers om het onderwerp innovatie te bespreken. Medewerkers hebben niet alleen vaak goede ideeën hierover, zij kunnen ook om zich heen kijken wat er qua innovaties op de markt komt. Je eigen medewerkers zijn de voelsprieten in de markt en zien meer dan alleen het management ziet.
Veel gestelde vragen aan medewerkers om hun ideeën te geven:
 • Welke innovaties in onze sector spreken jou aan?
 • Op welke vlakken wil jij graag innoveren?
 • Wat hebben we volgens jou nodig om te innoveren?

 

#5 Persoonlijk leiderschap

Er is veel behoefte om met elkaar te bedenken hoe er invulling gegeven kan worden aan persoonlijk leiderschap. Wat is het en wat hebben medewerkers daaraan? Laat de groep medewerkers dat zelf bepalen.
Veel gestelde vragen aan medewerkers om hun ideeën te geven:
 • Wat versta jij onder persoonlijk leiderschap?
 • Hoe kunnen we persoonlijk leiderschap invulling geven?
 • Wat heb jij nodig om met persoonlijk leiderschap aan de slag te gaan?

 

Andere onderwerpen

Naast deze onderwerpen zijn er natuurlijk ook vele andere onderwerpen die worden besproken, zoals:
 • Duurzaamheid
 • Vitaliteit
 • Veiligheid
 • Digitalisering
 • Eigen regie
 • Diversiteit
 • Communicatie (intern en extern)
 • Branche specifieke onderwerpen

 

Conclusie:

Samen in gesprek zijn en als medewerkers zelf de oplossingen vinden: het werkt! Niet alleen de betrokkenheid stijgt aanzienlijk, ook het draagvlak voor het uitvoeren van de oplossingen is dan aanwezig. En dat is prettig voor een goede cultuur en productiviteit.

Tags: MTO, Betrokkenheid, hrm, hr, leiderschap, samen innoveren, werkdruk, Betrokkenheid medewerkers verhogen, cultuur, samenwerken, werkstress, innoveren, persoonlijk leiderschap

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE