LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Bepaal je koers samen

Posted by Saskia Reudink on 12-dec-2016 10:03:15

Kent u ze? De bedrijven waarin zo eens in de paar jaar een grote verschuiving wordt gemaakt in de interne organisatie? Vaak gaat een dergelijke beweging gepaard met de komst van een nieuw management. Dat nieuwe management start met frisse moed aan de uitdaging, waarbij het roer drastisch wordt omgegooid. Regelmatig gevoed vanuit de gedachte dat het anders moet dan het was, en bewust of onbewust top-down ingericht. 

Op de werkvloer kan het gevoel ontstaan van ‘daar gaan we weer’. Mensen die al langer in dienst zijn reageren laconiek en zeggen “We hebben het allemaal al eens meegemaakt”. Dissidenten zeggen “Dit gaat op de werkvloer helemaal niet werken, wij trekken ons eigen plan wel”. Resultaat: de koers die is uitgezet is er een van de hoge heren en dames, en impact van de veranderingen op ‘de werkvloer’ wordt over- of onderschat. Gevolg, een aantal jaren later gooien we het roer weer drastisch om. 

Er is een simpele manier om te bepalen wat de koers van de organisatie zou moeten zijn. Naast de expertise van het management, zou je ook het denkpotentieel van je eigen mensen kunnen benutten. Met pittige sollicitatierondes werven we immers de beste mensen, dus talent en kennis genoeg in huis! Bovendien, je mensen hebben dagelijks contact met je stakeholders, kennen de werkprocessen als geen ander, weten wat praktisch wel en niet haalbaar is, enzovoort. Door regelmatig het net op te halen onder je eigen mensen en input te vragen over de gewenste toekomst van de organisatie en hoe daar te komen, gebeuren er drie dingen.

De kwaliteit van de ideeën verbetert omdat er input is gegeven door de mensen die de ‘core’ van je organisatie vormen en dagelijks de impact van de veranderingen zullen ervaren. Hierin schuilt een enorme dosis kennis, kunde en efficiency.

Het tweede is dat er automatisch betrokkenheid, bereidwilligheid en draagvlak gaat ontstaan binnen de organisatie voor de veranderingen. Mensen hebben immers zelf meegepraat over de veranderingen en voelen zich mede-verantwoordelijk. Bovendien is er vaak sprake van een verrassend ambitieniveau.

Het derde effect is dat door de grote betrokkenheid van de mensen, er ook een grotere productiviteit, bevlogenheid en werkplezier gaat ontstaan. Het gevoel dat je er werkelijk toe doet en dat je samen de organisatie maakt!

Uiteraard vraagt dit van het management, dat het open durft te staan voor de input vanuit je eigen mensen. Dat betekent niet perse dat je 1-op- 1 alles over moet nemen, maar wel dat je het denkpotentieel van je eigen mensen serieus neemt en de kracht en kwalliteit van hun ideeën op waarde weet te schatten. En ja, dat kan soms betekenen dat je je eigen ideeën overboord gooit, en die van je mensen meer gaat omarmen.

Een nieuwe manier van managen en besturen dient zich aan. Niet vanuit de ivoren toren top-down bepalen welke koers er wordt gekozen, maar de koers eerst bespreken met je mensen. Een volgende ambitieuze stap is dan wellicht om de verantwoordelijkheid voor de koers diep in de organisatie te leggen en te werken vanuit vertrouwen en verantwoordelijkheid. Interessante voorbeelden daarvan kun je lezen in het boek “Reinventing Organizations”, van Frederic Laloux, met daarin een mooi Nederlands voorbeeld van de thuiszorgorganisatie Buurtzorg.

Wat mij betreft gaan we onze eigen mensen meer betrekken bij het vormgeven van de koers van organisaties. Organisaties zijn immers niet vier muren met daarin enkel hiërarchie, beleid, procedures en machines. Mensen maken de organisatie!

Wil je meer weten?

Kom dan naar een van onze kosteloze college.

 

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE