LetsOpp Logo Kleur3x.png
COLLEGES

LetsOpp Blog

Bas van Kesteren

Bas van Kesteren
Expert in Groupdynamics and Collective Brainpower
Find me on:

Recent Posts

Hoe medewerkers leren in organisaties?

Posted by Bas van Kesteren on 18-mrt-2018 10:14:37

Over betrokkenheid, tevredenheid, loyaliteit en productiviteit van medewerkers.

We vragen ons in organisaties wel eens af waarom bepaalde zaken niet worden opgepakt? Waarom onze medewerkers minder betrokken zijn of dat de tevredenheid laag is, en waarom mensen vaak klagen. Je hoort altijd wel iemand over de cultuur binnen het bedrijf en dat het management niet luistert naar de werkvloer. Bij de uitrol van allerlei cultuurprogramma's, vitaliteitsprogramma's, MTO's of andere initiatieven die door management worden ontwikkeld, is het enthousiasme van de medewerkers vaak ver te zoeken. Nu wil ik niet zeggen dat iedere medewerker en iedere organisatie hieraan lijdt, maar er is zeker een sluipende tendens.
Om erachter te komen waarom dit zo is, moeten we putten uit de neuro-psychologie. Hoe medewerkers leren, luisteren en acteren in organisaties heeft onder andere te maken met 'de dynamieken van de 3 learning loops' (Chris Argyris, Donald A. Schon).
Read More

Tags: productiviteit, cultuur, samenwerken, lerende organisaties

Overehrm.nl: App voor medewerkerstevredenheid

Posted by Bas van Kesteren on 8-jan-2018 14:43:24

Artikel gepubliceerd op www.overehrm.nl: App voor medewerkerstevredenheid 

Medewerkersonderzoek doen geeft geen garantie dat u uw medewerkers mee krijgt in organisatieverandering. Hoe wel? Dit kunt u leren van een app voor medewerkersonderzoek.
Read More

Is de groep slimmer dan de consultant?

Posted by Bas van Kesteren on 8-jan-2018 14:17:06

Consultants zijn een beetje van mijn generatie. Als je als bedrijf het even niet meer weet, dan huur je een bataljon consultants in die het komen vertellen. Wijze, fashionable geklede mannen en vrouwen met spreadsheets, powerpoints en een tas vol scenario’s. ‘Kiest u maar wat het beste voor u is, anders doen wij dat wel voor u‘! In het land der blinden is Eénoog koning, is een vaak gebezigd en vrij negatief spreekwoord in dergelijke impasses. 

Read More

Tags: Medewerkers, Collective Brainpower, wisdom of the crowd

Interne communicatie verbeteren

Posted by Bas van Kesteren on 15-nov-2017 14:14:32

Wat kost tijd en geld, irriteert medewerkers en levert vooral geklaag op? Een traditioneel tevredenheidsonderzoek. In de eerste plaats omdat je als organisaties je mensen dan lastig valt met een lange, dorre vragenlijst. En in de tweede plaats omdat uit de antwoorden alleen blijkt wat er in het verleden fout ging, niet hoe het dan wél moet.

Read More

Tags: Groepsdynamica, MTO, Betrokkenheid, Interne communicatie verbeteren, forward thinking, tevredenheidsonderzoeken, Betrokkenheid medewerkers verhogen, backward thinking

Forward Thinking = Draagvlak

Posted by Bas van Kesteren on 16-jun-2016 10:34:37

Vooruit kijken, in plaats van terugkijken? Waar heb jij een beter gevoel bij? De meesten onder ons zullen zeggen dat vooruit kijken meer energie geeft. En dat is ook zo, volgens de sociale gedragswetenschap.

Read More

Tags: hrm, ideeën, draagvlak

Gecascadeerde associatieve ideeënontwikkeling = betrokkenheid

Posted by Bas van Kesteren on 31-mei-2016 10:37:00

"Wat zegt hij nu", hoor ik u denken. "Een gecascadeerde WAT?" En wat heeft betrokkenheid daarmee te maken?

Over het onderwerp - betrokkenheid creëren - bij bijvoorbeeld medewerkers, leden of andere stakeholders is veel over geschreven. Vaak door schrijvers met een praktische 'doen' insteek of men heeft een incidentele belevenis gehad met positieve resultaten. Maar dit alles is vaak van korte duur.

Read More

Tags: Tevredenheid, ideeën, Betrokkenheid medewerkers verhogen

De meest besproken onderwerpen met medewerkers

Posted by Bas van Kesteren on 17-apr-2016 9:56:39
Wat bespreek je eigenlijk met je medewerkers? Niet individueel, want dan gaat het meestal over een beoordeling of over operationele zaken. Nee, wat bespreek je met alle medewerkers en waar kan je hun gezamenlijke denkkracht voor gebruiken? Er leven een hoop inzichten, ervaringen en visies bij de medewerkers. Maar hoe kunnen we daar gebruik van maken? Liefst op een gestructureerde manier.
Read More

Tags: MTO, Betrokkenheid, hrm, hr, leiderschap, samen innoveren, werkdruk, Betrokkenheid medewerkers verhogen, cultuur, samenwerken, werkstress, innoveren, persoonlijk leiderschap

Waarom u beter geen beslissingen kunt nemen in vergaderingen!

Posted by Bas van Kesteren on 14-mrt-2016 15:33:21

Dat vraagt om uitleg, hoor ik u nu denken. Het is natuurlijk volstrekt tegendraads om tijdens een vergadering of bijeenkomst geen beslissingen te nemen. Deze vergaderingen zijn er onder andere voor om beslissingen te nemen. Dit zit in ons gedrag en onze cultuur. Hoe zouden we anders tot daadkracht komen?

Read More

Tags: Betrokkenheid, vergadering, beslissing

De politieke partij is van ons allemaal

Posted by Bas van Kesteren on 13-mrt-2016 13:38:39

Met verbazing kijk ik af en toe hoe politieke partijen hun leden betrekken bij de manier waarop de politieke keuzes en koers tot stand komen. 

Read More

Tags: samen, ledenwerving, nieuwe leden, politiek

Zó legt u direct contact met ouders, aspirant-leerlingen en -studenten

Posted by Bas van Kesteren on 11-mrt-2016 18:06:22

Beste ouders van aspirant-leerlingen en -studenten: wat is volgens u goed onderwijs? En geven wij dat hier op school, denkt u? Heeft u misschien nog suggesties voor ons? Die vragen stelt u heel gemakkelijk via de app van LetsOpp.

Read More

Tags: leerlingen, studenten, hr, open dag