LetsOpp Logo V2@3x-1
WEBINARS  MASTERCLASSES  TRAININGEN  OPP APP  Alleen als het echt dringend is!

Dialoog, betrokkenheid en idee-ontwikkeling in het onderwijs

LetsOpp in het onderwijs

ideeen in het onderwijs

Hoe organiseren we dat in het onderwijs?

Iedere onderwijsorganisatie heeft uitdagingen door externe factoren en interne ambities. Geen gemakkelijke opgave om temidden van al deze dynamieken koers te bepalen, je mensen mee te krijgen en oplossingen te vinden voor vraagstukken die er liggen. Vaak zijn we geneigd om de oplossingen alleen te zoeken bij het management, externe adviseurs of werkgroepen. De klassieke fout wordt gemaakt: met de loud minority (luide minderheid) bepalen we voor de hele groep. Hiermee komen niet per definitie de beste ideeën op tafel en blijkt het vinden van draagvlak een uitdaging.  Maar ja, hoe pak je het dan aan?
De echte oplossingen voor de uitdagingen van het onderwijs zijn al in huis en makkelijker te vinden dan gedacht! De medewerkers (of andere betrokkenen) hebben de kennis, creativiteit en innovatie-kracht om de beste ideeën en oplossingen te ontwikkelen om deze uitdagingen de kop te bieden. Het benutten van deze intelligentie noemen we 'collectieve intelligentie'.

Wist je dat de groep vele malen intelligenter is dan het slimste individu uit diezelfde groep?

Het probleem is alleen hoe je al deze ideeën op een gestructureerde manier naar boven kunt halen. De Opp app biedt de oplossing. De app faciliteert een dialoog met een (grote) groep mensen, op hun eigen smartphone over thema’s die relevant zijn voor hen en de groep. De Opp app is een goede tool om de dialoog en idee-ontwikkeling op een gestructureerde en veilige manier in te richten. Eenvoudig te installeren én eenvoudig in te richten door de organisatie.

Je maakt de mensen onderdeel van een oplossingsrichting en kijkt niet terug op wat niet goed ging, maar benoemt juist samen de gewenste toekomst en de gewenste acties. Met draagvlak en ambitie tot gevolg.

Concreet werkt het zo: we vragen alle deelnemers in een dialoog welke ideeën ze hebben over relevante thema’s. De Opp app zorgt ervoor dat de deelnemers in de ideeën-modus komen en zij meegenomen worden in de dynamiek van het onderwerp. De individuele ideeën verzamelen we, waarna we categorieën van alle individuele ideeën creëren. We koppelen deze als groeps-ideeën terug. Zo krijg je als individu inzicht in wat de ideeën vanuit de groep zijn.
Vervolgens vragen we de individuele deelnemers weer mee te denken over de groeps-ideeën die zijn ingebracht. Deze cyclus herhalen we totdat de ideeënstroom 'opdroogt'. Hierdoor werkt de app als een ideeën-generator en draagt de groep zelf de beste oplossingen aan. Op deze manier wordt de intelligentie van de groep benut: collective brainpower!

Waarin verschilt dit met een enquête, social intranet, MR of discussiepanel?

Een MR of panel is een afspiegeling van de groep, maar representeert het werkelijk de mening en ideeën van álle medewerkers? Met de Opp app kan de silent majority (zwijgende meerderheid) zich ook uitspreken, niet enkel de loud minority wordt gehoord. Er wordt geen podium geboden aan (individuele) negatieve sentimenten of incidenten uit het verleden.
Iederéén denkt mee over de gewenste toekomst. Bovendien zijn het korte conversaties over afgebakende onderwerpen, en krijgen de mensen dus geen honderden vragen te beantwoorden. Tot slot worden de thema's afgebakend behandeld door de groep betrokkenen, waardoor je niet verdwaalt in de grote hoeveelheid content van een social intranet.

Wat is er zo anders?

Forward thinking, d.w.z. het biedt geen ruimte voor (negatief) sentiment naar het verleden toe.

De conversatie biedt ruimte voor open vragen en zelf geformuleerde ideeën.

Thema's en groepsideeën worden gestructureerd en gecategoriseerd, dus geen brij van ideeën.

Je maakt betrokkenen onderdeel van de oplossingsrichting voor de toekomst, i.p.v. enkel een 0-meting in het hier-en-nu op te halen.

Snel uit te zetten met een responstijd van enkele uren.

Makkelijk toegankelijk op de smartphone of tablet.

Wat brengt het de onderwijsorganisatie?

Betrokkenheid van alle lagen in de organisatie en daardoor draagvlak voor veranderingen. Wanneer je mensen vraagt actief mee te denken over oplossingen, worden ze onderdeel van de verandering. Hierdoor ontstaat betrokkenheid, geestdrift en een actieve toekomstgerichte houding.
Met de Opp App vragen we medewerkers, studenten, alumni, bedrijfsleven (of andere betrokkenen van de onderwijsorganisatie) om mee te denken en ideeën te geven.

Toepassingen in het onderwijs:

Verhoging studenttevredenheid.

Verhoging werkplezier van docenten en medewerkers, met onderwerpen als organisatieveranderingen en curriculumontwikkeling.

Gebruik kennis van oud-leerlingen en alumni, over hoe hun opleiding aansluit bij hun werkgebied.

Betrokkenheid van bedrijven, bijvoorbeeld stagebedrijven, over hoe het curriculum nog beter kan aansluiten bij de arbeidsmarkt.

Business cases in het onderwijs

We zetten onze ervaring graag voor je in! De Opp App is de afgelopen drie jaar bij meer dan 15 projecten in het onderwijs ingezet, op dit moment o.a. bij het ROC van Amsterdam en de Hogeschool van Amsterdam, ROC Noorderpoort en nog vele anderen. De tool wordt ingezet ter ondersteuning van HR- en Communicatie-projecten, bijvoorbeeld ter vervanging van het medewerkers- of studenttevredenheidonderzoek.
Daarnaast wordt het ingezet om (curriculum)veranderingen met elkaar te bespreken of een visie op de toekomst te ontwikkelen. Ook wordt de app gebruikt ter ondersteuning van events. Onze expertise op het gebied van groepsdynamica bieden we aan om concrete resultaten te behalen op bijvoorbeeld brainstormdagen van grote groepen docenten en studenten. De Opp App wordt in zowel aanloop, tijdens, als na een event ingezet om de beleving van een event en de opbrengst ervan te maximaliseren.
Eigenlijk zijn de mogelijkheden eindeloos, omdat de app een innovatieve tool is die we op maat gaan vullen naar behoeften. De top 3 meest besproken onderwerpen met de Opp app binnen het onderwijs zijn:

Top 3 meest besproken onderwerpen in het onderwijs:

Innoveren en organiseren (bijv. curriculumverandering of de samenvoeging/reorganisatie van opleidingen)

Cultuur (bijv. sociale veiligheid, respect, omgangsvormen in de klas)

Samenwerking (meer doen met minder mensen en middelenwerkdruk en werkplezierleiderschap)

Geïnteresseerd in de ervaringen bij onze klanten in het onderwijs? We brengen je er graag mee in contact!

Aan de slag!

Deskundige begeleiding en op maat ingericht.

De implementatie van de tool wordt deskundig begeleid en op maat ingericht. De mensen binnen de organisatie die met de tool gaan werken krijgen training en hebben korte lijntjes met onze operationeel manager, die zelf acht jaar in het onderwijs gewerkt heeft. We leren hoe je de conversaties in de app moet vormgeven volgens het 'forward thinking'-principe en je hebt real-time inzicht in de resultaten in de controlpanel-omgeving. We kunnen het hele proces ondersteunen met rapportages en tele-managing mocht dat nodig zijn.
Wil jij meer weten neem dan contact met ons op of volg een van onze colleges (kosteloos)

COLLEGES

Koffie

We ontmoeten je graag voor een kop koffie om samen te ontdekken hoe we je kunnen helpen. En mocht je het fijn vinden om de ervaringen van onze klanten te weten, we brengen je graag met ze in contact!

 

BEL ONS VOOR MEER INFORMATIE