CASE     Beschrijving projecten

Een slimme conversatie vol met nieuwe ideeën

OPP | Projecten

's Heeren Loo (zorg)

Posted by Bas van Kesteren on 7-jun-2016 17:40:56

Uitdaging:

Ideeën die leven in de operatie worden niet gehoord, laat staan benut. Medewerkers tonen zich matig tevreden en de kwaliteit van de dienstverlening staat onder druk (bezuinigingen).

 Doelstelling:

Stakeholders (medewerkers, cliënten en hun verwanten) betrekken bij organisatorische vraagstukken om begrip te krijgen en samen de dienstverlening van SHL verbeteren. Gestructureerd ophalen van ideeën die leven in de organisatie.

Resultaat:

Meer dan 800 mensen nemen deel op 25 thema’s. Doordat iedereen een stem krijgt en de mening van de groep ziet, ontstaat er begrip, medewerking en zelfsturing. Bejegening en contact met cliënten/verwanten krijgt veel meer aandacht.

OPP_Control_Panel_SHL.jpg    IMG_2193.jpg

Bas van Kesteren

Written by Bas van Kesteren

Expert in Groupdynamics and Collective Brainpower