CASE     Beschrijving projecten

Een slimme conversatie vol met nieuwe ideeën

OPP | Projecten

ROC West Brabant (onderwijs)

Posted by Bas van Kesteren on 7-jun-2016 17:41:29

Uitdaging:

Steenspil is een fusieschool, ernstig imago probleem, toekomstige klanten hebben een negatief beeld van ROC WB. Eenheid onder de leerkrachten is gering en er is een lage bereidheid tot samenwerking.

Doelstelling:

Stakeholders (leerlingen, medewerkers / leerkrachten, ouders en anderen) betrekken bij verbeteren van imago door op relevante thema’s de dialoog aan te gaan. Collective Brainpower van stakeholders inzetten om tot nieuwe en betere inzichten te komen en deze inzichten te delen met de toekomstige klanten (ouders van groep 8 kinderen). Leerkrachten kunnen anoniem, concreet en veilig hun mening en oplossingsrichting geven.

Resultaat:

652 mensen participeren actief via de OPP-app om de imago-issues van Steenspil / ROC WB te verkennen. Er worden op 12 thema’s, 1.185 ideeën ingediend, verwerkt tot 44 groeps-ideeën. De werkelijkheid van het groepsbeeld leidt tot positieve verrassing.

Betrokkenheid / samenwerking intern toegenomen; aanmeldingen leerlingen 2016 / 2017 op gewenst niveau. Planning is verdere uitrol OPP op concernniveau (17 scholen) naar ouders MBO (ipv ouderraad), bedrijfsleven (afstemming opleiding versus marktbehoeften).

OPP_Control_Panel_Steenspil.jpg    OPP_app_Steenspil.jpg

Bas van Kesteren

Written by Bas van Kesteren

Expert in Groupdynamics and Collective Brainpower