CASE     Beschrijving projecten

Een slimme conversatie vol met nieuwe ideeën

OPP | Projecten

Hogeschool van Amsterdam

Posted by Bas van Kesteren on 7-okt-2016 15:50:40

Hoe converseer je nu met grote groepen medewerkers, studenten, bedrijfsleven en alumni?

De faculteit Business en Economie start met de OPP-app; een app waarmee je een dialoog aan kunt gaan met grote groepen, en de respons (obv berichten, multiple choice vragen, open vragen en ideeën die mensen inbrengen) gestructureerd en gestroomlijnd kunt terugkoppelen. Op die manier ontstaat er een ‘cascade van ideeën’ waardoor de kwaliteit van de ideeën verbetert. Tegelijkertijd krijg je ook draagvlak voor de ideeën, immers iedereen praat mee.

Samen werken aan de toekomst, met iedereen aan boord, dat is de insteek van deze case. Onderwerpen als werkplezier, innovatie, aansluiting bij het bedrijfsleven, en in contact met alumni. Bij al deze stakeholders ligt een enorme hoeveelheid aan ervaringen, inzichten, ideeën en kennis. "Waarom zouden wij daar als HvA geen gebruik van maken?". Dat kan dus op een gestructureerde manier, snel en simpel via de OPP-app.

Bas van Kesteren

Written by Bas van Kesteren

Expert in Groupdynamics and Collective Brainpower

Topics: MTO, hrm