CASE     Beschrijving projecten

Een slimme conversatie vol met nieuwe ideeën

OPP | Projecten

ABAB (accountancy, advies)

Posted by Bas van Kesteren on 21-jun-2016 16:53:58

Uitdaging:

Marktpositie ABAB staat onder druk en innovatiekracht is te gering. Organisatie wordt aan alle kanten ingehaald door nieuwe ondernemingen (met andere (online) business modellen); accountancy wordt een commodity.

Doelstelling:

600 hersenpannen van medewerkers worden getriggerd om in kort tijdsbestek uit te zoeken waar en hoe ABAB moet innoveren. Anonimiteit bevordert de deelname en legt tevens tal van interne barrières bloot om gestructureerd en effectief te innoveren. Cultuur wordt door deelnemers als initiële en belangrijkste thema aangewezen.

Resultaat:

Binnen een dag is de helft van de medewerkers aangesloten via de OPP-app. Gezamenlijke brainpower leidt binnen enkele weken tot 67 groeps-ideeën om innovatie vorm en inhoud te geven. Management heeft focus voor interne herstructurering en begint belemmerende cultuuraspecten op te ruimen.

Bas van Kesteren

Written by Bas van Kesteren

Expert in Groupdynamics and Collective Brainpower

Topics: Betrokkenheid medewerkers verhogen, cultuur