Q&A     Antwoorden op uw vragen

Een slimme conversatie vol met nieuwe ideeën

Betrokkenheid en tevredenheid van uw stakeholders

[fa icon="plus-square-o"] Omdat uw stakeholders u meer inzichten kunnen geven...
Al sinds het einde van de 19de eeuw heeft men veel onderzoek gedaan naar de intelligentie van groepen. De algemene dynamiek is dat groepen intelligenter zijn dan de intelligentste persoon in de groep. Dit geldt ook voor organisaties (= groep) en samenwerkingsverbanden. Het is niet de goed geïnformeerde top van organisaties die tot goede besluiten kunnen komen, maar de groep zelf (= medewerkers, leden etc.).
[fa icon="plus-square-o"] Inside - Out versus Outside-In

De vraag is waarom uw stakeholders minder betrokken zijn?
Inside - Out is het denken en handelen vanuit het oogpunt van uw organisatie. 'De organisatie wil weten...', of 'de organisatie vindt het belangrijk dat...'. Om stakeholders betrokken te krijgen zult u het Outside - In oogpunt moeten hanteren. Kijkend vanuit de stakeholder: wanneer het is relevant voor de stakeholder, wat is voor hem of haar de impact op korte termijn en is het belangrijk voor zijn welzijn om lid te zijn van een sociale leeromgeving.

[fa icon="plus-square-o"] Omdat u uw stakeholder eerst in de ideeën-modus moet krijgen...
Mensen - binnen of buiten mijn organisatie - komen niet zo vaak met goede ideeën! Dat komt omdat het merendeel van de mensen niet in staat is om vanuit het niets een idee te ontwikkelen. Daar hebben we input en signalen van anderen voor nodig. Het is daarom van belang de stakeholders mee te nemen in het verhaal en de nodige intelligentie te geven om in deze ideeën-modus te komen.
[fa icon="plus-square-o"] Het antwoord is Collective Brainpower...
Door het inzetten van alle intelligentie van uw stakeholders kunt u optimaal gebruik maken van de denkkracht van dit collectief. Niet alleen krijgt u nieuwe inzichten, ook bereikt u een breed draagvlag hetgeen het collectief zelf heeft aangebracht. 2 in 1.
[fa icon="plus-square-o"] Medewerkers Tevredenheid
Een van de bekendste stakeholder management toepassingen is gericht op de medewerkers. Deden we dat nog een aantal jaar geleden met het Medewerkers Tevredenheid Onderzoek (MTO). Dit is alweer achterhaald. Waarom eerst onderzoeken, weken of maanden wachten en dan een diagnose stellen over de tevredenheids temperatuur. De enige die de tevredenheid van de medewerkers kan vergroten zijn de medewerkers zelf. Organiseer en faciliteer dat medewerkers samen kunnen ontdekken en met elkaar naar oplossingen zoeken.

Werking OPP-methodiek

[fa icon="plus-square-o"] Wat garandeert nou dat mensen de OPP downloaden en mee gaan doen?
Hangt af van type organisatie en betrokkenheid van de stakeholders, maar vooral van de thema’s die je aansnijdt. Die moeten relevant zijn voor de doelgroep, en ‘Outside-In’ zijn opgesteld (dus ga uit van de doelgroep). Mensen zijn gewend aan het downloaden van een app.

Opp app vind je eenvoudig in de App Store, Play Store en Windows Store. Deelnemers vullen alleen de Opp code van de organisatie in en je krijgt het eerste welkomstbericht op je smart phone. Je ziet direct de uitslagen van de hele groep. En je kan jouw ideeën kwijt: dat motiveert om mee te (blijven) doen.
[fa icon="plus-square-o"] Hoeveel mensen kunnen maximaal deelnemen?
In principe onbeperkt, waar ook ter wereld: 2 voorwaarden: er moet Wifi of grps/3g/4g zijn en men moet de app downloaden, met de Oppcode.
[fa icon="plus-square-o"] Is een representatief aantal ook voldoende?
Opp werkt aan betrokkenheid van het collectief, dus we gaan altijd voor het collectief; daarin scoren we gemiddald 75% aansluiting van de totale groep. Opp is in principe geen onderzoeks-tool en we werken dus niet met steekproeven, waarom zouden we ?
[fa icon="plus-square-o"] Hoe houden we de OPP ‘levend’?
 • Door Outside-In te denken bij het aansnijden van nieuwe thema’s: relevantie is key!
 • Door terugkoppeling te geven.
 • Door mensen uit te dagen om mee te denken en hun suggesties te geven.
[fa icon="plus-square-o"] Welke thema’s kunnen we aansnijden?
Enige voorwaarde is dat het relevant is voor de groep stakeholders om er mee over na te denken en op te reageren.
[fa icon="plus-square-o"] Is de OPP anoniem? Kan het wel anoniem?
Volledig anoniem; er is alleen een id-nummer zichtbaar behorend bij de smartphone
[fa icon="plus-square-o"] Kan ik segmenteren naar doelgroepen?
Ja. Zodra we in de eerste vragenserie profielvragen stellen (postcode, afdeling, functie, etc) kan je voor elk van die groepen een aparte Opp (thema) aanmaken.
[fa icon="plus-square-o"] Tot hoeveel verschillende doelgroepen?
Segmenteren doe je zolang het thema relevant blijft voor de groep zelf.
[fa icon="plus-square-o"] In- en extern?
Iedereen die de app download wordt aangesloten; door te vragen of je intern of extern bent segmenteer je de totale groep.
[fa icon="plus-square-o"] Internationaal?
Uiteraard; stakeholder-management / betrokkenheid / participatie leeft overal. Als je je smartphone in een andere taal hebt ingesteld krijg je automatisch de Engelse Opp-app.
[fa icon="plus-square-o"] Zijn er meerdere taalversies?
NL en Engelstalig wat alle basisteksten betreft; bij het formuleren van berichten vragen etc. gebruik je gewoon je eigen landstaal.

Wat is OPP niet?

[fa icon="plus-square-o"] Verschil met Social Media (Facebook, LinkedIn Groep, Twitter etc.)
 • Social Media is ongecontroleerd en out-in-the-open. Opp is samen met stakeholders in een gesloten omgeving opbouwend te werk gaan.
 • Social Media kan gedreven worden door sentimenten en sentiment-opvolging (de een steekt de ander aan). Opp probeert opkomende sentimenten te achterhalen om samen oplossingen te vinden.
 • Social Media is geen gestructureerd dialoog medium. Het wordt vaak gedreven door monologen (over en weer). Opp bouwt voort op de voorgaande vraag en laat tussentijdse resultaten zien.
 • Social Media is privacy gevoelig en onderworpen aan terms & conditions. Opp is van jouzelf.
[fa icon="plus-square-o"] Verschil met Enquêtes (Kwalitatief en kwantitatief)
 • Enquêtes (op papier of online) zijn een moment-opname van een bepaalde situatie of een case. Opp is een duurzame manier om continu met stakeholders in gesprek te zijn.
 • Enquêtes duren vaak lang en je moet er echt voor gaan zitten. Opp is snel, simpel, kort en overal.
 • Enquêtes zijn vooraf gedefinieerde vragenlijsten die vaak star zijn. Opp houdt rekening met de voortschrijdende inzichten om zo tot een optimaal resultaat te komen.
 • Enquêtes hebben vaak een lange doorlooptijd. Opp kan resultaten opleveren binnen 1 dag.
[fa icon="plus-square-o"] Verschil met Panels (Klein en groot)
 • Panels geven een te beperkt inzicht. Een klein deel (loud minority) spreekt voor het grotere geheel. Opp betrekt het geheel en geeft iedereen stem- en spreekrecht (silent majority).
 • Panels laten niet alle verborgen ideeën zien. Het is vaak gericht op individuele meningen die de hoofdrol spelen. Opp verzamelt alles en daardoor zien we ook de correlaties.
 • Panels zijn vaak beter geïnformeerd en maken vaak andere keuzes dan het geheel.
 • Opp start individuele conversaties met uitleg en kaders en ziet iedereen als panellid.
[fa icon="plus-square-o"] Verschil met Questback en vergelijkbare apps
 • QB is een standaard software-tool voor enquêtes met feedback.
 • QB gaat uit van non-conversational feedback. Opp maakt gebruik van collective brainpower: een duurzame manier om de intelligentie van de stakeholders in te zetten.
 • QB is software-only. Opp zorgt ook voor begeleiding in stakeholder management, verduurzamen van de conversaties en de relatie met stakeholders.
 • QB werkt met een a-selecte doelgroep en dito resultatenanalyse. Opp is een permanente verbinding met alle stakeholders
 • QB werkt met feedback, Opp met ideeën, die gestructureerd en gefundeerd tot leven komen en waar andere stakeholders zich bij kunnen aansluiten.
 • QB is een rationele enquête tool, Opp is alsof je met de doelgroep aan het converseren bent. Informeren, dilemma’s, resultaten, meldingen, fun, sentimenten, ideeën, adaptive vragen, antwoorden etc.
[fa icon="plus-square-o"] Verschil met (social) intranet
 • Het intranet is niet anoniem en maakt gebruik van een inlog. OPP is makkelijk, toegankelijk en anoniem.
 • Het intranet biedt geen ruimte om op een slimme manier de ideeën te verwerken en als groepsideeën terug te koppelen aan de deelnemers.
 • Het intranet is sentiment gevoelig, OPP is dat niet.
 • Op het intranet geeft de zwijgende meerderheid vaak niet hun ideeën prijs. De deelname valt vaak erg tegen.
 • OPP is aanwezig op de mobiele telefoons en gedraagt zich als een conversatie, zoals bijvoorbeeld whatsapp of facebook messenger, maar dan met regels van groepsdynamica.
 • Deelname aan OPP is hoog, toegankelijk binnen en buiten werktijd.
 • OPP maakt gebruik van Forward Thinking, vooruit kijken ipv meningen verzamelen over iets uit het verleden.

Over The OppCompany

[fa icon="plus-square-o"] The OppCompany BV
 • The OppCompany BV: Software ontwikkeling en managementadvies
 • Rechtsvorm: BV
 • Bestuurders: Wouter de Boer en Bas van Kesteren
 • Domicilie: Maasdijk 114, 5308JE Aalst
 • Telefoon: 06 811 60 240
 • Email: info@theoppcompany.com
 • Site: www.theoppcompany.com
 • KvK: The OppCompany BV, inschrijfnr. 59 45 28 54
[fa icon="plus-square-o"] Opp betekent…?
Opp = samentrekking van Opinie en App
[fa icon="plus-square-o"] Wat zijn de producten en services van The OppCompany?
 • Opp Methodiek
 • Opp Controlpanel
 • Opp app
 • Opp Consultancy
 • Opp Library

Prijsstelling

[fa icon="plus-square-o"] Hoe zit de tariefsopbouw in elkaar?
Afhankelijk van het aantal deelnemers wordt een jaarlicentie bepaald; dat is een vast bedrag per jaar. De begeleiding en advisering is variabel, je neemt dat naar believen bij The OppCompany af.
[fa icon="plus-square-o"] Wat zit er wel / niet in de jaarfee?
De licentie om het controlpanel te gebruiken met je eigen domein, updates van dit panel en de app. Gebruik van de Library en Rapportages door The OppCompany worden tegen meerkosten geleverd.